Show simple item record

An aplication of the mathematical dislocation theory to the problem of the crack in the vicinity of the bi-material interface

dc.contributor.advisorProfant, Tomášcs
dc.contributor.authorPadělek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:16Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:16Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPADĚLEK, P. Aplikace matematické teorie dislokací na problém trhliny v blízkosti bi-materiálvého rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61779cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20280
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení součinitele intenzity napětí trhliny konečné délky v blízkosti bi-materiálového rozhraní metodou spojitě rozložených dislokací. Práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická a obsahuje základní pojmy lomové mechaniky, chování trhliny na bi-materiálovém rozhraní, stanovení singulární integrální rovnice metodou spojitě rozložených dislokací s využitím Buecknerova principu a komplexních potenciálů a následné stanovení součinitele intenzity napětí. Druhá část je aplikace teorie na konkrétní konfiguraci trhliny konečné délky vůči bi-materiálovému rozhraní a ve třetí části je provedeno řešení této úlohy pro různé konfigurace bi-materiálu metodou spojitě rozložených dislokací a srovnání s výsledky získanými pomocí metody konečných prvků (MKP).cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with a problem of the determination of the stress intensity factor of the finite length crack in the vicinity of the bi-material interface solved by the distributed dislocation technique. The work is divided into several parts. The first part is theoretical and includes basic concepts of the fracture mechanics, the crack behaviour at the bi-material interface, the formulation of the singular integral equation by virtue of the distributed dislocation technique, the Bueckner's principle, complex potentials and consequently the determination of the stress intensity factor. The second part is the theory application to the specific configuration of the crack of the finite length with respect to the bi-material interface and in the third part, there is carried out the solution of this problem for various configurations of the bi-material solved by the distributed dislocation technique and its comparison with the results obtained from the FE analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSoučinitel intenzity napětícs
dc.subjectmetoda spojitě rozložených dislokacícs
dc.subjecttrhlinacs
dc.subjectbi-materiálcs
dc.subjectStress intensity factoren
dc.subjectdistributed dislocation techniqueen
dc.subjectcracken
dc.subjectbi-materialen
dc.titleAplikace matematické teorie dislokací na problém trhliny v blízkosti bi-materiálvého rozhranícs
dc.title.alternativeAn aplication of the mathematical dislocation theory to the problem of the crack in the vicinity of the bi-material interfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-14:51:06cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61779en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:53:33en
sync.item.modts2020.04.01 02:17:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval výsledky své práce a poté zodpověděl položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record