Now showing items 1-1 of 1

  • Organická soudobá architektura a bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela
    Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...