Now showing items 1-2 of 2

  • Hliněné povrchy v současné architektuře 

    Šmardová, Kateřina
    Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných ...
  • Interakce architektury a geomagnetického pole 

    Holá, Magda
    S tendencí uplatňování nových technologických zásad a vědeckého výzkumu obecně se klade vyšší důraz na vlivy životního prostředí (vše, co člověka obklopuje – stavby v exteriéru i interiéru, materiály, urbanistický prostor) ...