Now showing items 1-2 of 2

  • Kompaktní formy bydlení 

    Májek, Jan
    „Kompaktní formy bydlení“ je výraz, se kterým se v české bytové architektuře zatím příliš nesetkáváme. Tato koncepce hustě zastavěných nízkopodlažních obytných souborů přitom v sobě nese silný potenciál nejen v otázkách ...
  • Organická soudobá architektura a bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela
    Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...