Now showing items 1-2 of 2

  • Interakce architektury a geomagnetického pole 

    Holá, Magda
    S tendencí uplatňování nových technologických zásad a vědeckého výzkumu obecně se klade vyšší důraz na vlivy životního prostředí (vše, co člověka obklopuje – stavby v exteriéru i interiéru, materiály, urbanistický prostor) ...
  • Organická soudobá architektura a bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela
    Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...