Now showing items 1-1 of 1

  • Hliněné povrchy v současné architektuře 

    Šmardová, Kateřina
    Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných ...