Now showing items 1-1 of 1

  • Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování 

    Sirotek, Adam
    Tématem této dizertační práce jsou digitální metody v procesu architektonického navrhování, jejich analýza vývoj a aplikace. Tato práce popisuje teoretická východiska užitečná k vytváření nových digitálních metod, systematicky ...