Now showing items 1-2 of 2

  • Nové formy participace při obnově malých a středních měst 

    Chladil, Jan
    Cílem práce je analýza současného stavu obnovy Dolního Rakouska a Jižní Moravy a vyvození důsledků kroky vedoucí k úspěšné obnově v budoucnosti. Srovnání současných metod obnovy kraje Dolního Rakouska a Jižní Moravy a ...
  • Pěší pohyb ve struktuře města 

    Dokoupilová Pazderková, Kateřina
    Město bylo od pradávna místem, kde se lidé společně setkávali, žili a tvořili, a proto by měla v dnešní anonymní době role jednotlivců – obyvatel města růst. Úloha chodce jako jedince umožňujícího přímý kontakt tváří v ...