Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj problémů současných měst v Jižní Americe * Město La Paz 

    Valdez Jarandilla, Fernando Hugo
    Předkládaná dizertační práce je rozdělena do dvou samostatných literárních celků, z nichž první představuje komparativní analýzu měst Latinské Ameriky a druhý se koncentruje na úspěšný případ plánování rozvoje města Curitiba. ...