Recent Submissions

 • Nové předpisy do 10. 10. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
 • Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  V příspěvku je analyzován tristní vývoj počtu znalců v ČR v poslední době, zejména po přijetí nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jeho příčiny a způsob nápravy.
 • Tornádo – odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  V článku je stručně popsán postup při mimořádné výzvě – odhadu části materiálních škod na rozsáhlém území jižní Moravy. S ohledem na klimatické změny však lze očekávat, že z „mimořádného“ se může stát „běžné“. Znalec by ...
 • Analýza příčného přemístění vozidel typu SUV na mokrém povrchu vozovky 

  Mikulec, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Jízdní limity moderních vozidel jsou neustále posouvány vlivem inovace v oblastech konstrukce vozidel, pneumatik a systémů jízdní stability. V rámci analýzy silničních nehod je nutná znalost jízdních limitů vozidel, a to ...
 • Oprava vztahu pro výpočet rychlosti motocyklu na základě délky stop sunutí 

  Ciępka, Piotr (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Článek se zabývá ověřením vzorce uvedeného v publikaci Colyna Glynna a Denise P. Wooda s názvem Metody rekonstrukce nehod motocyklů – rychlost podle deformace vozidla a vzdálenosti sunutí motocyklu. Článek byl publikován ...
 • Rizika spojená s kritickými vlakovými a autobusovými nádražími 

  Procházková, Dana; Procházka, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Článek se zabývá problematikou rizik spojených s vlakovými a autobusovými nádražími, která patří do kritické infrastruktury. Na základě výsledků systematického více než desetiletého výzkumu sestavuje nástroj pro řízení ...
 • Gentrifikace 

  Pokorná, Sofie (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Gentrifikace je socio-kulturně-ekonomickou transformací deprivované oblasti v centrální části města. Jedná se o proces, kdy přicházejí do oblasti tzv. pionýři, kteří čtvrť pozvednou z pohledu kulturního. V oblasti začnou ...
 • Big data jako nástroj pro determinaci temporálního a prostorového chování realitního trhu 

  Skovajsa, Štěpán (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Tento článek vysvětluje efektivitu v kontextu realitního trhu, jak k neefektivitě přispívá neznalost trhu a díky tomu i například špatně provedený odhad tržní ceny. Poukazuje také na nedostatek vědeckých podkladů ohledně ...
 • BIM a vize automatického oceňování (dopravních) staveb, inspirace projekty FEHRL 

  Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Zavádění BIM (Building Information Modelling, Informační modelování staveb) do stavební praxe s sebou přináší a přinese řadu nových možností v zacházení s informacemi o stavbách, které jsou či postupem času budou k dispozici. ...