Show simple item record

Posouzení dopadu obložení znečištěných toků na kvalitu podzemních vod: Případová studie zvodnělé vrstvy východní delty Nilu v Egyptě.

dc.contributor.authorABD-Elaty, Ismailcs
dc.contributor.authorM. Said, Abdelrahmancs
dc.contributor.authorM. Abdelaal, Gamalcs
dc.contributor.authorZeleňáková, Martinacs
dc.contributor.authorJandora, Jancs
dc.contributor.authorF. Abd-Elhamid, Hanycs
dc.date.accessioned2021-11-30T15:56:23Z
dc.date.available2021-11-30T15:56:23Z
dc.date.issued2021-06-20cs
dc.identifier.citationWater. 2021, vol. 13, issue 12, p. 1-18.en
dc.identifier.issn2073-4441cs
dc.identifier.other174101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203018
dc.description.abstractIn this study, we aim to evaluate the impact of the Bahr El Baqar drain system on groundwater quality in the Eastern Nile Delta, Egypt. MODFLOW was used to create a numerical model to simulate groundwater flow in an aquifer and MT3DS was used to simulate solute transport from the open contaminated Bahr El Baqar drain to the groundwater. Two approaches were developed in the study area. The first approach was applied to investigate the impact of increasing the abstraction rates on the contaminant transport into the aquifer, the second approach was developed to identify the effect of lining the drain using different materials on contaminant extension in the aquifer to protect groundwater quality in the east Nile Delta Aquifer.en
dc.description.abstractV této studii se snažíme vyhodnotit dopad odtokového systému Bahr El Baqar na kvalitu podzemních vod ve východní deltě Nilu v Egyptě. MODFLOW byl použit k vytvoření numerického modelu pro simulaci proudění podzemní vody ve zvodnělé a MT3DS byl použit k simulaci transportu rozpuštěné látky z otevřeného kontaminovaného odtoku Bahr El Baqar do podzemní vody. Ve zkoumané oblasti byly vyvinuty dva přístupy. Byl použit první přístup prozkoumat dopad zvýšení rychlosti abstrakce na transport kontaminantů do aquifer, druhý přístup byl vyvinut k identifikaci účinku obložení odtoku pomocí různých materiály na rozšíření kontaminantů ve zvodně za účelem ochrany kvality podzemních vod ve východním Nilu Delta vodonosná vrstva.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-18cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofWatercs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2073-4441/13/12/1705cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectcontaminationen
dc.subjectopen drainsen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectMODFLOWen
dc.subjectpodzemní voda
dc.subjectkontaminace
dc.subjectotevřené odtoky
dc.subjectochrana
dc.subjectMODFLOW
dc.titleAssessing the Impact of Lining Polluted Streams on Groundwater Quality: A Case Study of the Eastern Nile Delta Aquifer, Egypt.en
dc.title.alternativePosouzení dopadu obložení znečištěných toků na kvalitu podzemních vod: Případová studie zvodnělé vrstvy východní delty Nilu v Egyptě.cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
sync.item.dbidVAV-174101en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.11 12:53:32en
sync.item.modts2022.03.11 12:14:03en
dc.coverage.issue12cs
dc.coverage.volume13cs
dc.identifier.doi10.3390/w13121705cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2073-4441/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International