Show simple item record

Monitoring úseků se skluzovými vlnami

dc.contributor.authorValehrach, Jancs
dc.contributor.authorŠmíd, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2021-12-09T11:54:16Z
dc.date.available2021-12-09T11:54:16Z
dc.date.issued2016-05-04cs
dc.identifier.citationActa Polytechnica CTU Proceedings. 2016, vol. 5, issue 1, p. 63-68.en
dc.identifier.issn2336-5382cs
dc.identifier.other129996cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203134
dc.description.abstractThe focus of this paper lies on monitoring of the track sections with rail corrugations caused by wheel sliding. Short waves on the running surface of the rail head on low rail are typical for this defect. Long-pitch corrugation is a significant cause of vibration and noise pollution in the railway infrastructure. Therefore it is very important to understand the formation and development of this imperfection of the rails. Measurements were carried out in curves of small radii on several tracks in the Czech Republic. In addition to the measurement of the surface of the rail head a number of supplementary parameters was evaluated for each section, such as curve radius, superelevation, track gauge etc. and the speed of passing trains as well. This paper describes rail corrugation defect and its development. Our early results are presented in the Conclusions.en
dc.description.abstractČlánek je zaměřen na monitoring úseků se skluzovými vlnami způsobenými skluzem žlezničního kola. Typické pro tuto vadu jsou krátké vlny na pojížděné ploše hlavy kolejnice. Skluzové vlny jsou výrazným zdrojem hluku a vubrací na železniční infrastruktuře. Proto je velmi důležité pro pochopení vzniku a vývoje této vady. Měření bylo provedeno v obloucích malých poloměrů na několika tratích v České republice. Kromě měření povrchu hlavy kolejnice, byla pro každý úsek vyhodnocována řada doplňkových parametrů, jako například poloměr oblouku, převýšení koleje atd a také rychlost projíždějících vlaků. Tento clánek popisuje vlnovité deformace a jejich vývoj. V závěru jsou uvedeny první výsledky.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent63-68cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherCzech Technical University in Praguecs
dc.relation.ispartofActa Polytechnica CTU Proceedingscs
dc.relation.urihttps://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3852cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectlong-pitch corrugationen
dc.subjectrailen
dc.subjecttracken
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectspeeden
dc.subjectskluzové vlny
dc.subjectkolejnice
dc.subjecttrať
dc.subjectsledování
dc.subjectměření
dc.subjectrychlost
dc.titleMonitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugationen
dc.title.alternativeMonitoring úseků se skluzovými vlnamics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
sync.item.dbidVAV-129996en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.12.09 12:54:16en
sync.item.modts2021.12.09 12:14:22en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume5cs
dc.identifier.doi10.14311/APP.2016.5.0063cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2336-5382/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International