Show simple item record

Analýza intenzivně ofukovaného elektrického oblouku hořícího v anodovém kanálu plasmatronu

dc.contributor.authorŠenk, Josefcs
dc.contributor.authorJakubová, Ivanacs
dc.contributor.authorLázničková, Ilonacs
dc.date.accessioned2021-12-10T11:52:15Z
dc.date.available2021-12-10T11:52:15Z
dc.date.issued2016-10-31cs
dc.identifier.citationActa Polytechnica. 2016, vol. 56, issue 5, p. 395-401.en
dc.identifier.issn1210-2709cs
dc.identifier.other128030cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203145
dc.description.abstractThe paper deals with the description of the intensively blasted electric arc burning in Ar in the anode channel of the arc heater operated under various conditions. Directly measured experimental data (current, voltage, gas flow rate, power loss) characterize the operation of the device as a whole but important parameters describing the electric arc inside (its geometry, temperature and voltage distribution) must be revealed using a mathematical model of the arc. An updated version of the model is introduced and used for analysis of two exemplary sets of measured data. The results are given in figures and commented.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá popisem intenzivně ofukovaného elektrického oblouku hořícího v Ar v anodovém kanálu plazmatronu provozovaného za různých podmínek. Přímo měřené experimentální údaje (proud, napětí, průtok plynu, výkonové ztráty ) charakterizují provoz zařízení jako celku, ale důležité parametry popisující elektrický oblouk uvnitř (jeho geometrie, rozložení teploty a napětí), musí být nalezeny pomocí matematického modelu oblouku. Aktualizovaná verze modelu je představena a použita k analýze dvou sad naměřených údajů jako příklad. Výsledky jsou uvedeny v grafech a komentovány.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent395-401cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherCzech Technical University in Praguecs
dc.relation.ispartofActa Polytechnicacs
dc.relation.urihttps://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3555cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectelectric arcen
dc.subjectarc heateren
dc.subjectargonen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectelektrický oblouk
dc.subjectplasmatron
dc.subjectargon
dc.subjectmodelování
dc.titleAnalysis of Intensively Blasted Electric Arc Burning in the Arc Heater's Anode Channelen
dc.title.alternativeAnalýza intenzivně ofukovaného elektrického oblouku hořícího v anodovém kanálu plasmatronucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
sync.item.dbidVAV-128030en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.12.10 12:52:15en
sync.item.modts2021.12.10 12:14:17en
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume56cs
dc.identifier.doi10.14311/AP.2016.56.0395cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1210-2709/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International