Show simple item record

Velká vana jako determinant kreativního účetnictví malých a drobných společností

dc.contributor.authorZemánková, Lenkacs
dc.date.accessioned2021-12-16T15:56:01Z
dc.date.available2021-12-16T15:56:01Z
dc.date.issued2015-10-29cs
dc.identifier.citationActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, vol. 63, issue 5, p. 1779-1785.en
dc.identifier.issn1211-8516cs
dc.identifier.other118370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203249
dc.description.abstractCreative accounting is a 21st century phenomenon and in the context of the economic crisis and deficit budget it has been receiving increasing attention, in particular in the area of prevention and detection of accounting manipulation. The focus of the research on small and micro-enterprises stems from little attention paid to these enterprises and the undeniable importance of small and micro-enterprises for the economy. Primary research is based on the examination of a phenomenological paradigm, i.e. it focuses on understanding human behaviour on the basis of a reference framework for research participants. The main research method used in research is a comparative case study, which is one of few methods that allow research of this sensitive topic. Research will focus on the existence of a big bath in the company’s ratio of profit and turnover as a determinant of a change in the company’s approach to creative accounting.en
dc.description.abstractKreativní účetnictví je fenomén 21. století a v kontextu hospodářské krize a deficitního rozpočtu je stále diskutovanějším tématem a to zejména v oblasti prevence a odhalování účetních manipulací. Zaměření výzkumu na malé a drobné podniky vychází z menší pozornosti, která je těmto podnikům věnována a z nepopiratelného významu malých a drobných podniků pro ekonomiku. Primární výzkum je založen na zkoumání fenomenologického paradigmatu, čili zaměřuje se na pochopení lidského chování na základě referenčního rámce účastníků výzkumu. Hlavní výzkumnou metodou, která je ve výzkumu využita, je komparativní případová studie, která jako jedna z mála umožňuje výzkum takto citlivého tématu. Výzkum se soustředí na existenci velké vany poměru hospodářského výsledku a obratu společnosti jako determinantu změny přístupu podniku ke kreativnímu účetnictví.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1779-1785cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherUniverzitas Mendeliana Brunensiscs
dc.relation.ispartofActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiscs
dc.relation.urihttps://acta.mendelu.cz/63/5/1779/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectcreative accountingen
dc.subjectfraudulent accountingen
dc.subjectearnings managementen
dc.subjectbath in accounting.en
dc.subjectkreativní účetnictví
dc.subjectpodvodné účetnictví
dc.subjectmanagement zisku
dc.subjectvelká vana v účetnictví.
dc.titleBig bath as a determinant of creative accounting in small and micro enterprisesen
dc.title.alternativeVelká vana jako determinant kreativního účetnictví malých a drobných společnostícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-118370en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.12.16 16:56:01en
sync.item.modts2021.12.16 16:15:25en
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume63cs
dc.identifier.doi10.11118/actaun201563051779cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International