Show simple item record

Chemicky odolná polymerní spárovací hmota eliminující dopad na životní prostředí

dc.contributor.authorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorHodul, Jakubcs
dc.contributor.authorMészárosová, Lenkacs
dc.contributor.authorJakubík, Alešcs
dc.date.accessioned2021-12-16T15:56:01Z
dc.date.available2021-12-16T15:56:01Z
dc.date.issued2021-07-19cs
dc.identifier.citationConstruction and building materials. 2021, vol. 292, issue 1, p. 1-20.en
dc.identifier.issn0950-0618cs
dc.identifier.other172052cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203251
dc.description.abstractThis paper deals with the study of the chemical resistance of polymeric jointing grouts intended for thejointing of elements that are permanently stressed by an aggressive chemical environment, such as ele-ments made of cast basalt, placed in the concrete structures of sewerages. The paper researches threetypes of epoxy jointing grouts designed for conditions where there is a chemically aggressive environ-ment. The optimal amount of hazardous waste (end product and cement bypass dusts) was incorporatedin the developed jointing grouts. As part of chemical resistance monitoring, changes in selected physicaland mechanical properties of jointing grouts were monitored and evaluated, including microstructuremonitoring after chemical stress. The scanning electron microscopy (SEM) was used for the explanationof bonding effects of the polymer matrix with the filler It was found that the use of hazardous waste ishighly effective in polymeric grouts with high chemical resistance; there was no noticeable reduction inthe chemical resistance of these jointing grouts compared to the reference grouts.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá studiem chemické odolnosti polymerních spárovacích hmot určených pro spárování prvků, které jsou trvale namáhány agresivním chemickým prostředím, jako jsou prvky z taveného čediče, umístěné v betonových konstrukcích kanalizací. V článku se řeší tři typy epoxidových spárovacích malt určených do podmínek, kde je chemicky agresivní prostředí. Do vyvinutých spárovacích malt bylo zapracováno optimální množství nebezpečného odpadu (cementářské odprašky a end produkt). V rámci monitorování chemické odolnosti byly sledovány a hodnoceny změny ve vybraných fyzikálních a mechanických vlastnostech spárovacích malt, včetně monitorování mikrostruktury po chemickém namáhání. Pro vysvětlení vazebných účinků polymerní matrice na plnivo byla použita skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Bylo zjištěno, že použití nebezpečného odpadu je vysoce účinné v polymerních spárovacích hmotách s vysokou chemickou odolností; nedošlo k znatelnému snížení chemické odolnosti těchto spárovacích spár ve srovnání s referenčními spárovacími hmotami.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-20cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofConstruction and building materialscs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061821012149cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectJointing groutůen
dc.subjectFly ashen
dc.subjectHazardous wasteen
dc.subjectSolidificationen
dc.subjectChemical aggressive mediaen
dc.subjectSewersen
dc.subjectEpoxy resinen
dc.titleChemically resistant polymeric jointing grout with environmental impacten
dc.title.alternativeChemicky odolná polymerní spárovací hmota eliminující dopad na životní prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
sync.item.dbidVAV-172052en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.05 16:57:57en
sync.item.modts2022.03.05 16:15:38en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume292cs
dc.identifier.doi10.1016/j.conbuildmat.2021.123454cs
dc.rights.accessembargoedAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0950-0618/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.embargo2023-05-04cs


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International