Recent Submissions

 • Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů 

  Nedvědová, Marie
  Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními ...
 • Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW 

  Špůrek, Jan
  Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu ...
 • Elektronické komponenty v textilních substrátech 

  Kokolia, Martin
  Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní ...