Recent Submissions

  • Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu 

    Cigánková, Hana
    Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce ...