Recent Submissions

 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny ...
 • Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Ke smlouvě o dílo 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný ...
 • Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby ...
 • Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod 

  Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). ...
 • Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti 

  Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy ...
 • Fuzzy přísup k hodnocení rizik 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá využitím fuzzy logiky, jakožto vhodného nástroje pro podporu hodnocení rizik v procesu řízení rizik. Nejprve jsou stručně představeny tradiční přístupy k hodnocení rizik, stejně jako základní teoretická ...
 • Nové předpisy do 15. 12. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Úvodní slovo šéfredaktorky 

  Martincová, Jana Victoria (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Použití kryptografie v soustavě tachografu 

  Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá kryptografií v kontextu tachografů a silniční nákladní dopravy. Podstatou tachografu je zaznamenávat činnosti řidičů. Neoprávněným zásahem do této vozidlové soustavy lze dosáhnout výhod pro řidiče nebo ...