Now showing items 1-20 of 113

 • Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu 

  Bednář, Martin; Marton, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Hlavním cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující bilanční srážko-odtokový hydrologický model. Software umožňuje uživateli vytvořit simulační model srážko-odtokového procesu v libovolném povodí, pro ...
 • Vývoj nové správkové malty s využitím druhotných surovin 

  Figala, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá výzkumem nové správkové malty na silikátové bázi modifikované vybranými druhotnými surovinami. Cíle práce je vyvinou novou hmotu vyznačující se chemickou odolností vhodnou pro sanaci kanalizačních ...
 • Využitie fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely katastra nehnuteľností 

  Kyseľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  The cadastral map collection contains maps of different origin and quality, and the less-quality maps are prevailing. Its effective renewal is needed. To meet this goal, it would be maybe necessary to use measurements from ...
 • Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií Covid-19 

  Brezničanová, Adriana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  The report deals with the ArcGIS Dashboards application and its use in displaying Covid-19 pandemic data. The subject is a description of the functionality of the application and also its updating depending on the changing ...
 • Rozdíly výšek v systému Bpv a výšek založených na modelu EGM96 

  Vaňková, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tato práce se zabývá určením rozdílů mezi výškami v systému Bpv a výškami založenými na geopotenciálním modelu EGM96. Výškový rozdíl je vypočten jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie kvazigeoidu, kde obě veličiny ...
 • Dantovo Peklo jako ArcGIS StoryMap 

  Münzberger, Josef (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  StoryMap vznikla za účelem rekonstrukce polohy a struktury Dantova Inferna. Jednotlivé komponenty (mapy a 3D model) byly sestaveny na základě analýzy Komedie a raných studií věnovaných mapování Pekla (A. Manetti, G. Galilei). ...
 • Monitorovanie variácií kontinentálneho ľadovca Austfonna pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-FO 

  Korekáčová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  GRACE and GRACE-FO satellite missions provide important data necessary for temporal gravity field variation modelling. The main cause of Earth’s gravity field variations monitored by GRACE and GRACE-FO is the motion of ...
 • Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost mobilního laserového skenování 

  Nosek, Jakub; Kalvoda, Petr; Kuruc, Michal; Volařík, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době běžně využíváno v řadě geodetických aplikací, např. při mapování rozsáhlých oblastí. Tento článek se zaměřuje na vliv počtu vlícovacích bodů na výslednou přesnost bodových ...
 • Využití metody BIM pro studie LCA a digitalizaci stavebnictví – rešerše 

  Brandtner, Michal; Boháček, Adam (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Stavebnictví je z hlediska produkce či vytváření pracovních míst strategicky důležité odvětví pro hospodářství České republiky. Jde nicméně o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Jedním z prostředků pro digitalizaci ...
 • Vývoj ceny vodného a stočného v České republice 

  Oblouková, Aneta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek se zabývá problematikou vodného a stočného za posledních 10 let. Výzkum je zaměřen jak na celou Českou republiku, tak i na jednotlivé kraje v ní. Výzkum je založen na sběru dat. Data byly získány z internetového ...
 • Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník 

  Podhorská, Janette; T., Palou, Martin (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  High compressive strength heavyweight concrete specimens were prepared using two types of high-density aggregates, Portland cement, and SCMs. Elemental composition of aggregates and cementitious materials were performed ...
 • Optimalizace materiálových parametrů na základě monitoringu pažící konstrukce 

  Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj; Miča, Lumír (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Monitoring konstrukcí se obvykle využívá pro ověření chování navržené geotechnické kontrukce. Tato měření mohou být využita i jako alternativa pro stanovení materiálových parametrů s využitím optimalizační procedury, která ...
 • Využití výsledků analýz numerických modelů pěší dopravy pro plánování veřejných prostorů 

  Nikolov, Daniel; Okřinová, Petra (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Simulace se v jakémkoliv kontextu stávají naprostým standardem již v mnoha oborech. A právě numerické modely pěší dopravy mohou být účinným nástrojem i ve stavebnictví. Sloužit mohou především odborníkům z řad urbanistů, ...
 • Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky 

  Nguyen, Martin; Sokolář, Radomír (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako vstupních surovin. Vstupní suroviny byly předupraveny, smíchány a ...
 • Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem 

  Baránek, Šimon; Drochytka, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Elektro vodivé kompozity jsou moderní materiály, které se běžně používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví a strojírenství. Tyto materiály mohou být užitečné například jako senzory pro sledování fyzikálně ...
 • Analýza pracovních cyklů věžových jeřábů 

  Kurková, Dita (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Věžové jeřáby jsou velmi často používaným zvedacím mechanismem při realizaci pozemních staveb. Jejich správným návrhem a koordinací je možné dosáhnout časové i finanční efektivnosti výstavby a snížit bezpečnostní rizika ...
 • Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC 

  Zemánek, David; Nevřivová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je u taveninami ...
 • Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla 

  Nguyen, Martin; Sedlačík, Martin; Sokolář, Radomír; Opravil, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento článek se zabývá procesem výroby anorganického pěnového skla při využití odpadní křemeliny jako vstupní suroviny. Odpadní křemelina byla nejprve podrobena analýze chemického a mineralogického složení. Pěnové sklo ...
 • Vliv vodoretenčních přísad na přídržnost malty k podkladu 

  Žižlavský, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek sleduje vliv biopolymerních viskozitu modifikujících přísad s vodoretenční funkcí na přídržnost malt na bází přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou. Při ...
 • Nové možnosti stanovení odolnosti cementových kompozitů proti abrazi 

  Pikna, Ondřej; Hela, Rudolf; Ťažký, Martin; Křížová, Klára (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Nové možnosti zkoušení odolnosti povrchů cementových kompozitů zahrnuje i působení abraze rychle proudící vody. V textu jsou popsány některé způsoby narušení povrchů působením abraze na různých typech konstrukcí, přičemž ...