Show simple item record

Emissions Released During the Production of Selected Contact Thermal Insulation Materials

dc.contributor.authorHorenský, Dominik
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:18Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:18Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 98-103. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203415
dc.description.abstractTématem práce je studium vlivu vybraných tepelně-izolačních materiálů na klimatickou změnu. Konkrétně jsou v článku komparována množství CO2 a SO2 vypouštěných do ovzduší při výrobě těchto materiálů. Materiály jsou voleny pro kontaktní zateplovací systémy. Vstupní data jsou z databází EPD (Environmentální deklarace o produktu), které splňují ISO 14025. Cílem je představit výrobní fázi životního cyklu stavebních materiálů a důležitost jejich výběru pro snižování emisí. Z analyzovaných materiálů dopadlo nejlépe konopí, které dosáhlo negativní produkce CO2 a nejnižší produkce SO2 ze všech, a to i přes jeho větší tloušťku. Výstupy lze využít pro navazující výzkum díky vstupním datům splňující ISO standard.cs
dc.description.abstractThe topic of the thesis is the study of the influence of selected thermal insulation materials on climate change. Specifically, the amounts of CO2 and SO2 emitted into the atmosphere during the production of these materials are compared. The materials are chosen for contact insulation systems. The input data are from EPD (Environmental Product Declaration) databases that comply with ISO 14025. The aim is to present the production phase of the life cycle of building materials and the importance of their selection for emission reduction. Of the materials analysed, hemp performed best, achieving negative CO2 production and the lowest SO2 production of all, despite its greater thickness. The results can be used for further research due to the input data meeting the ISO standard.en
dc.formattextcs
dc.format.extent98-103cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.subjectAnalýza životního cyklucs
dc.subjecttepelně-izolační materiálycs
dc.subjectklimatická změnacs
dc.subjectEPD.cs
dc.subjectLife cycle analysisen
dc.subjectthermal insulation materialsen
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectEPD.en
dc.titleEmise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálůcs
dc.title.alternativeEmissions Released During the Production of Selected Contact Thermal Insulation Materialsen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.98en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record