Show simple item record

The Comparison of the Modal Analysis of a Membrane Structure

dc.contributor.authorŠtulerová, Lenka
dc.contributor.authorKapolka, Lukáš
dc.contributor.authorKmeť, Stanislav
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:19Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:19Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 244-249. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203440
dc.description.abstractThis article deals with the comparison of the results of a natural oscillation. It is a membrane, which in one case represents a solitary, articulated structure, in the other case this structure is anchored to a steel frame. In general, boundary conditions are simplified in the calculations, but in dynamic specifically these approximations can negatively affect the results. Therefore, the first variant presents a simplified form and the second variant more accurately complements the real model. The observed characteristics are the basic dynamic parameters: natural frequency, natural period. The aim of this paper is to compare the influence of the secondary structure forming the support system on the overall stiffness, which can significantly contribute to the results of dynamic analyses.en
dc.description.abstractTento článok sa zaoberá porovnávaním výsledkov vlastného kmitania. Ide o membránu, ktorá v jednom prípade predstavuje osamotenú, kĺbovo podopretú konštrukciu, v druhom prípade je táto konštrukcia doplnená o oceľový rám, do ktorého je uložená. Vo všeobecnosti sa pri výpočtoch zjednodušujú okrajové podmienky, avšak pri dynamike môžu tieto priblíženia negatívne ovplyvniť skúmanú problematiku. Preto prvý variant prezentuje zjednodušenú formu a druhý variant presnejšie dopĺňa predstavu o reálnom modeli. Sledovanými charakteristikami a vlastnosťami sú základné dynamické parametre: vlastná frekvencia, vlastná perióda. Cieľom tohto príspevku je porovnať vplyv okrajovej konštrukcie tvoriacej podperný systém na celkovú tuhosť, ktorá sa môže značne podieľať na výsledkoch v rámci dynamických analýz.sk
dc.formattextcs
dc.format.extent244-249cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.subjectMembraneen
dc.subjectmodal analysisen
dc.subjectnatural vibrationen
dc.subjectMembránask
dc.subjectmodálna analýzask
dc.subjectvlastné kmitaniesk
dc.titlePorovnanie modálnych analýz membránovej konštrukciesk
dc.title.alternativeThe Comparison of the Modal Analysis of a Membrane Structureen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.244en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record