Show simple item record

Self-Sensing Properties of Metakaolin Geopolymer with Carbon Nanotubes under Compressive Loading

dc.contributor.authorMizerová, Cecílie
dc.contributor.authorRovnaník, Pavel
dc.contributor.authorKusák, Ivo
dc.contributor.authorSchmid, Pavel
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 546-550. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203494
dc.description.abstractZvýšená schopnost alkalicky aktivovaných pojiv přenášet elektrický náboj se stala atraktivním tématem ve výzkumu věnovaném multifunkčním materiálům se senzorickými, samozahřívacími a dalšími progresivními vlastnostmi. Tato studie je zaměřena na senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních malt s 0,05 a 0,10 % uhlíkových nanotrubiček při cyklickém zatěžování v tlaku. Zkušební tělesa s vloženými měděnými elektrodami byla podrobena dvěma různým režimům tlakového zatěžování s kontinuálním sledováním napětí a elektrického odporu. Referenční i modifikované geopolymerní malty vykazovaly dobrou odezvu na působící zatížení, přesto byly zaznamenány změny v citlivosti a strukturních deformacích.cs
dc.description.abstractIncreased capability of alkaline activated binders to transfer the electric charge became an attractive issue in research related to multifunctional materials with self-sensing, self-heating and other progressive properties. This study is focused on self-sensing properties of metakaolin geopolymer mortars with 0.05 and 0.10% carbon nanotubes under repeated compressive loading. Specimens incorporated with copper electrodes were subjected to two different regimes of compressive loading with continuous monitoring of strain and electrical resistance. Both reference and modified geopolymer mortars have shown good response to applied loading, yet the differences in sensitivity and structural deformations were observed.en
dc.formattextcs
dc.format.extent546-550cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.subjectGeopolymercs
dc.subjectmetakaolincs
dc.subjectuhlíkové nanotrubičkycs
dc.subjectsenzorické vlastnostics
dc.subjecttlakové namáhánícs
dc.subjectGeopolymeren
dc.subjectmetakaolinen
dc.subjectcarbon nanotubesen
dc.subjectself-sensing propertiesen
dc.subjectcompressive loadingen
dc.titleSenzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlakucs
dc.title.alternativeSelf-Sensing Properties of Metakaolin Geopolymer with Carbon Nanotubes under Compressive Loadingen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.546en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record