Show simple item record

Evaluation of Benefits of Tree Planting in Context of Urban Development

dc.contributor.authorPelčák, Svatopluk
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:22Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 565-570. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203497
dc.description.abstractSe změnou klimatu a rostoucími teplotami, ale také s rostoucími nároky na komfort jednotlivých obyvatel měst, roste také poptávka po co nejpříjemnějším prostředí ve městech. Jedním z klíčových prvků pro vytvoření takového životního prostředí je právě strom. Stromy mají řadu dopadů na jejich okolí, ať už jde o dopady pozitivní, tak o dopady, jež zejména komplikují výstavbu technické infrastruktury a vyžadují péči, aby v nepřirozeném městském prostředí prosperovali a tím sloužili svému okolí. Tento výzkum je zaměřen na definování jejich pozitivních dopadů, ale hlavně na jejich ohodnocení tak, aby bylo možné jejich přínosy porovnat s monetární hodnotou investičních nákladů, ale také k porovnání s jinými monetárně definovanými variantami. Cílem výzkumu je využít tyto hodnoty pro komplexní ohodnocení přínosů zeleně pro společnost.cs
dc.description.abstractWith climate change and rising temperatures, but also with increasing demand for the comfort of individual citizens, the demand for the most pleasant environment in cities is also growing. One of the key elements for creating such an environment is the tree. Trees have several impacts on their surroundings, both positive and negative impacts, which mainly complicate the construction of technical infrastructure and require care to thrive in an unnatural urban environment and thus serve their surroundings. This research is focused on defining their positive impacts, but mainly on their evaluation so that their benefits can be compared with the monetary value of investment costs, but also to compare with other monetarily defined variants. Goal of the research is to use this values for complex evaluation of its benefits for society.en
dc.formattextcs
dc.format.extent565-570cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.subjectUdržitelný rozvoj městcs
dc.subjectbenefity stromůcs
dc.subjectsocio-ekonomické dopadycs
dc.subjectvliv zeleně na rozvoj městcs
dc.subjectSustainable urban developmenten
dc.subjecttree benefitsen
dc.subjectsocio-economic impactsen
dc.subjectthe impact of greenery on urban development.en
dc.titleOhodnocení přínosu výsatby stromů pro územní rozvojcs
dc.title.alternativeEvaluation of Benefits of Tree Planting in Context of Urban Developmenten
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.565en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record