Now showing items 1-14 of 14

 • 15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavosti 

  Droščák, Branislav; Smolík, Karol (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS) oslávila v roku 2021 pätnásť rokov svojej prevádzky. SKPOS predstavuje najpoužívanejšiu službu geodetických základov a pre svojich používateľov je od začiatku k dispozícií ...
 • Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN 

  Bureš, Jiří; Kostelecký, Jakub; Švábenský, Otakar; Weigel, Josef (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V září 2001 byla permanentní GNSS stanice TUBO, která je umístěna na budově Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, zařazena do Permanentní sítě EUREF (EPN). Tento článek shrnuje zřízení stanice, její 20letý ...
 • GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 – 2021 a jejich naplnění 

  Taraba, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V průběhu let 2020 a 2021 realizoval ČÚZK v oblasti GNSS řadu činností, které plynule navazovaly na činnosti realizované v předchozích letech. Cílem bylo je dokončit nebo naopak dále rozvinout.
 • Odhad hrúbky litosféry z vertikálnych gradientov meraných družicou GOCE a modelu CRUST 1.0 

  Pitoňák, Martin; Eshagh, Mehdi; Šprlák, Michal; Novák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Elastická hrúbka litosféry (Te) je parameter predstavujúci litosférickú pevnosť vzhľadom na zaťaženie. Tieto miesta s veľkými hodnotami elastickej hrúbky sa ohýbajú menej. V tomto príspevku sa na určenie hrúbky litosféry ...
 • Odhad hustoty kůry a globálního gravitačního pole Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA 

  Šprlák, Michal; Han, Shin-Chan; Featherstone, Will; Novák, Pavel; Pitoňák, Martin (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V tejto štúdií používame Newtonov integrál v spektrálnej oblasti na riešenie dvoch geodetických/geofyzikálnych úloh pre Mesiac, viď [1]. V prvej úlohe odhadneme hustotu mesačnej kôry (inverzný problém). Využívame model ...
 • Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu 

  Pospíšil, Lubomil; Švábenský, Otakar (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Příspěvek se zabývá problematikou permanentních GNSS stanic a sítí z hlediska jejich využití pro účely geodynamického výzkumu. Uvádí se obecné aspekty a charakteristiky zřizování a fungování permanentních stanic. Popisují ...
 • Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020 

  Štěpánek, Petr; Filler, Vratislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Analytické centrum na Geodetické observatoři Pecný (GOP) je jedním z analytických center Mezinárodní služby DORIS (IDS). GOP se plnohodnotně podílelo na IDS kombinaci pro ITRF2020, při dosažení řady změn ve srovnání se ...
 • Příspěvek k monitorování Galileo Open Service 

  Douša, Jan; Kala, Michael; Václavovic, Pavel; Bezděka, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Analytické centrum Geodetické observatoře Pecný (GOP) Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického přispívá od roku 2018 k monitorování navigační výkonnosti signálů Otevřené služby systému Galileo. ...
 • Rozvoj služeb CZEPOS a databáze bodových polí 

  Řezníček, Jan; Šnajdrová, Miluše (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V návaznosti na modernizaci Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS), která byla provedena v letech 2018–2019, byla v uplynulých letech dokončena modernizace služeb CZEPOS kompatibilních také se signály ...
 • Spracovanie meraní s rôznou mierou neistoty 

  Gerhátová, Ľubomíra (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V geodetickej praxi sa často stretávame s tým, že na bodoch geodetickej siete potrebujeme vykonať rôzne druhy geodetických meraní (z hľadiska meračských postupov aj presnosti) a v rámci procesu spracovania ich vhodne ...
 • Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s. 

  Sládek, Vít; Dejl, Stanislav; Miltner, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Hlavní smysl tohoto měřického systému pro sledování polohy rýpadel a zakladačů v reálném čase je rozšířit řídicí systémy povrchového dobývání hnědého uhlí. Pozice středu osy kolesa nebo výložníku je počítána z dat měřených ...
 • Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I 

  Šantora, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  V tomto příspěvku Vám přinášíme podrobné informace o výsledcích našeho rozsáhlého testu přesnosti měření souřadnic bodů ze snímků z integrované kamery GNSS přijímače Leica GS18 I.
 • Vplyv rušenia GNSS signálu na geodetické meranie 

  Smolík,Karol (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Globálne navigačné satelitné systémy (ďalej GNSS) sú založené na príjme signálov z družíc pohybujúcich sa vo výške okolo 20 000 km nad zemským povrchom. To predstavuje veľkú náchylnosť na rušenie týchto signálov. V poslednom ...
 • Zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění 

  Nosek, Jakub; Václavovic, Pavel; Zhao, Lewen; Douša, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022-02-03)
  Precise Point Positioning (PPP) je metoda výhodná pro zpracování GNSS dat v případě, že jsou dostupné observace z jediného přijímače. Protože systematické vlivy nejsou elimivovány pomocí diferencí mezi přijímači, je pro ...