Show simple item record

15 Years of SKPOS Current Status, News, Curiosities

dc.contributor.authorDroščák, Branislav
dc.contributor.authorSmolík, Karol
dc.date.accessioned2022-02-03T10:07:30Z
dc.date.available2022-02-03T10:07:30Z
dc.date.issued2022-02-03cs
dc.identifier.citationDružicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 5-13. ISBN 978-80-86433-77-6.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-77-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203552
dc.description.abstractSlovenská priestorová observačná služba (SKPOS) oslávila v roku 2021 pätnásť rokov svojej prevádzky. SKPOS predstavuje najpoužívanejšiu službu geodetických základov a pre svojich používateľov je od začiatku k dispozícií 24 hodín denne s minimálnymi výpadkami. So svojou infraštruktúrou permanentných staníc GNSS reprezentuje aktívne geodetické základy Slovenska a predstavuje dôležitú súčasť Štátnej priestorovej siete. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ako správca služby, vykonáva jej neustály rozvoj a modernizáciu. V poslednom období to bolo spustenie aplikácie SKPOS Online Postprocesing, ktorá umožňuje spracovávať statické merania používateľov online, bez nutnosti vlastnenia vlastného výpočtového softvéru. Novinkou je aj premiestnenie viacerých referenčných staníc zo striech budov na pilierovú stabilizáciu a ich opatrenie kútovým odrážačom pre technológiu InSAR.sk
dc.description.abstractSlovak real-time positioning service (SKPOS) celebrated in 2021 its fifteenth anniversary. SKPOS is the most used geodetic controls service and is available to its users 24/7/365 with minimal outages. SKPOS represents with its GNSS permanent stations infrastructure the active geodetic controls of Slovakia and an important part of the National Spatial Network. Geodetic and Cartographic Institute Bratislava, as the service administrator, carries out its constant development and modernization, e.g. recently the SKPOS Online Postprocessing application was the launch. The application allows users to process static measurements online without importance to have their own computation software. Another modernization represents the relocation of several reference stations from the roofs to pillar monumetation collocated with InSAR corner reflector.en
dc.formattextcs
dc.format.extent5-13cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofDružicové metody v geodézii a katastru 2022cs
dc.relation.urihttp://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebnícs
dc.subjectSKPOS, GNSS, GKÚ, InSARen
dc.subjectSKPOS, GNSS, GKÚ, InSARsk
dc.title15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavostisk
dc.title.alternative15 Years of SKPOS Current Status, News, Curiositiesen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date03.02.2022cs
but.event.titleDružicové metody v geodézii a katastrucs
dc.identifier.doi10.13164/seminargnss.2022.5en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record