Show simple item record

Permanent GNSS Networks and Their Use in Geodynamic Monitoring of the Bohemian Massif

dc.contributor.authorPospíšil, Lubomil
dc.contributor.authorŠvábenský, Otakar
dc.date.accessioned2022-02-03T10:07:30Z
dc.date.available2022-02-03T10:07:30Z
dc.date.issued2022-02-03cs
dc.identifier.citationDružicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 65-72. ISBN 978-80-86433-77-6.cs
dc.identifier.isbn978-80-86433-77-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203554
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá problematikou permanentních GNSS stanic a sítí z hlediska jejich využití pro účely geodynamického výzkumu. Uvádí se obecné aspekty a charakteristiky zřizování a fungování permanentních stanic. Popisují se některé účelové geodynamické sítě vázané na významné regionální projekty. Závěrem jsou připojeny dva příklady geodynamického výzkumu s využitím permanentních GNSS sítí na území ČR. První ukázka se týká průzkumu indikací horizontálních pohybových tendencí týkajících se území Českého masivu a jeho vztahů k okolním strukturám. Druhý příklad se týká detailnějšího geologického a geodynamického výzkumu zlomových systémů Blanické brázdy.cs
dc.description.abstractThe paper deals with the problematics of permanent GNSS stations and networks in terms of their use for geodynamic research. General aspects and characteristics of the establishment and operation of permanent stations are stated. Some purpose-built geodynamic networks related to important regional projects are described. Finally, attached are two examples of geodynamic research using permanent GNSS networks in the Czech Republic. The first example concerns the survey of indications of horizontal movement tendencies concerning the territory of the Bohemian Massif and its relations to the surrounding structures. The second example concerns a more detailed geological and geodynamic research of the fault systems of the Blanice Graben.en
dc.formattextcs
dc.format.extent65-72cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofDružicové metody v geodézii a katastru 2022cs
dc.relation.urihttp://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebnícs
dc.subjectGNSS monitoring, permanentní stanice, geodynamika, Blanická brázdacs
dc.subjectGNSS monitoring, permanent station, geodynamics, Blanice Grabenen
dc.titlePermanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivucs
dc.title.alternativePermanent GNSS Networks and Their Use in Geodynamic Monitoring of the Bohemian Massifen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
but.event.date03.02.2022cs
but.event.titleDružicové metody v geodézii a katastrucs
dc.identifier.doi10.13164/seminargnss.2022.65en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record