Recent Submissions

 • Dokumentace skutečného provedení železniční stavby v souvislostech BIM 

  Vystavěl, Ondřej
  Práce se zabývá tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-DSPS) Rekonstrukce zastávky Šumice a procesem jejího přepracování do prostředí Building Information Modelling (BIM). V první části práce ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Prokop, Jaromír
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření čtyř georeferencovaných 3D modelů kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni ze snímků ze dvou kamer, digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II a nízkonákladové kamery mobilního ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Jirásek, Michal
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení georeferencovaného 3D modelu vybraného objektu metodou pozemní fotogrammetrie. Součástí práce je rešerše fotogrammetrických softwarů a vyhodnocení přesnosti modelu. Navrhuje postup ...
 • Fáze stavby v informačním modelu budovy 

  Richterová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá tvorbou fází staveb v infomačním modelu budovy, které vznikly s využitím převzatých podkladů projektové dokumentace pasportu, dat z vlastního měření pořízených hlavně metodou laserového skenování ...
 • Měření změn náklonu konstrukce rozhledny Velký Kosíř v důsledku vlivu namáhání větrem 

  Smetana, Jonáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou posunů a přetvoření stavebních konstrukcí. Konkrétně se zaobírá změnami náklonu konstrukce rozhledny Velký Kosíř v důsledku namáhání větrem. První část práce se zabývá teoretickým ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Veselý, Milan
  Cílem diplomová práce bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků ze snímků pořízených nízkonákladovou kamerou mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlovou kamerou Canon EOS 6D Mark II ...
 • Zaměření modlitebny Církve bratrské v Husinci 

  Linzmajerová, Jana
  Tato práce se zabývá geodetickým zaměřením modlitebny Církve bratrské v Husinci, jehož předmětem je exteriér a ústřední místnost modlitebny. Na začátku je představena budova modlitebny. Následuje popis příprav na zaměření ...
 • Laserové skenování pro informační modelování budovy (BIM) 

  Jelínková, Hedvika
  Diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu budovy s využitím laserového skenování. V první části je popsáno laserové skenování, v druhé části využití BIM ve světě a v České republice. V další části je popsán ...
 • Analýza přesnosti současných GNSS měřidel 

  Jabůrek, Ondřej
  Cílem této práce je testování a analýza přesnosti určení polohy a výšky současných GNSS měřidel v režimu RTK s využitím sítě permanentních stanic CZEPOS a produktu VRS3 - iMAX - MSM. Testovací postupy jsou zamýšleny tak, ...
 • Měření svislých posunů a přetvoření mostu přes řeku Poprad 

  Horochonič, Maroš
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie zvislých posunov a pretvorenie nosnej konštrukcie stavby cestného mostu ponad rieku Poprad v 4. etape s následným spracovaním nameraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov ...
 • Informační modelování budov a možnosti publikování modelu 

  Horník, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou BIM popsané na budově Maxmiliánova dvoru v Kroměříži a následnou prací s 3D daty zaměřenou na tvorbu funkčních rodin a na možnosti publikování a vizualizace modelu této budovy. V ...
 • Měřická dokumentace části Paláce s břitovou věží v areálu hradu Veveří 

  Hirš, Bořivoj
  Cílem práce bylo vytvoření dokumentace části 3NP budovy paláce s břitovou věží v areálu hradu Veveří. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování a následně na podkladě bodového mračna byla vyhotovena 2D výkresová ...
 • Genius loci a nová městská struktura 

  Sotolářová, Alžběta
  Předmětem diplomové práce je návrh nové městské struktury v souladu se současnými standardy pro život. V blízkosti historického centra Třebíče vzniknou nové městské bloky, autobusové nádraží bude upraveno pro současné ...
 • Městská nemocnice v Brně 

  Trnová, Jana
  Předmětem zadání diplomové práce je návrh nové městské nemocnice v Brně situované na severu Brna, v území Technologického parku. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která ukázala, jaký význam má kvalitní lékařská ...
 • Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno 

  Venclík, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce bylo zpracovat urbanistickou studii sportovního centra v Brně za Lužánkami. Před diplomovou prací jsme se tomuto území věnovali v předešlém zimním semestru. Cílem samotné diplomové práce je ...
 • Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno 

  Vybíralová, Martina
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie novostavby Sportovně rekreačního centra v Brně. Jedná se o lokalitu Brno – Královo Pole. Území je tvořeno svažitým terénem, jehož převýšení je téměř 36 metrů. Jelikož se ...
 • Městská nemocnice v Brně 

  Kozhevnikova, Vlada
  Předmětem řešení diplomové práce je návrh moderního a funkčního objektu nové městské nemocnice pro město Brno s kapacitou 550 lůžek a 1500 zaměstnanců. Při práci nad návrhem jsem si zvolila lokalitu v městské části Brno – ...
 • Účelová aktualizace souboru historických objektů 

  Zharova, Kseniia
  Zadáním diplomové práci je analýza souboru objektů areálu Porta Coeli s návrhem nového využití objektů a s případným vložením architektonického novotvaru. Po zpracování analýz celého areálu bylo zjištěno že v areálu je ...
 • Nová synagoga Česká Lípa 

  Prachař, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu ...
 • Nová synagoga Česká Lípa 

  Pitis, Dimitrios
  Tématem diplomové práce je architektonická studie nové synagogy v České Lípě. Navržené řešení má za cíl vytvořit celek sloužící místní židovské obci a dalším návštěvníkům. Budova obsahuje samotný chrámový prostor včetně ...

View more