Now showing items 1-20 of 374

 • 3D model vybraného objektu 

  Prokop, Jaromír
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření čtyř georeferencovaných 3D modelů kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni ze snímků ze dvou kamer, digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II a nízkonákladové kamery mobilního ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Jirásek, Michal
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení georeferencovaného 3D modelu vybraného objektu metodou pozemní fotogrammetrie. Součástí práce je rešerše fotogrammetrických softwarů a vyhodnocení přesnosti modelu. Navrhuje postup ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Veselý, Milan
  Cílem diplomová práce bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků ze snímků pořízených nízkonákladovou kamerou mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlovou kamerou Canon EOS 6D Mark II ...
 • Administrativní budova 

  Výborný, Vojtěch
  V mé diplomové práci, jsem se zabýval návrhem administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Práce se skládá ze tří částí. V první části, jsem navrhl stavebně-konstrukční řešení stavby. Jedná se o třípodlažní ...
 • Administrativní budova 

  Eryshova, Natalia
  Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Téma mé diplomové práce je administrativní budova, která je umístěna v Brně – Komárově. Diplomová práce je rozdělena ...
 • Administrativní budova 

  Tručka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací administrativní budovy s komerčními prostory, kavárnou a kantýnou. Stavba je situována v obci Žďár nad Sázavou, na parcele 2197. Přístupová komunikace je ze severní ...
 • Administrativní budova JMC Brno 

  Honzl, Jakub
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie v Brně. Budova se skládá ze dvou částí. První část má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. V suterénu ...
 • Administrativní budova Lazaretní 

  Panáková, Eliška
  Tato diplomová práce řeší návrh objektu administrativní budovy a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Administrativní budova se nachází v městské části Židenice v Brně vedle výpravní budovy vlakové ...
 • Administrativní objekt 

  Zajícová, Dagmar
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby administrativní budovy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na jihovýchod. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, ...
 • Administratívna budova s obchodnými priestormi Žilina 

  Hubocká, Zuzana
  Diplomová práca je zameraná na návrh nízkoenergetickej administratívnej budovy s obchodnými priestormi v meste Žilina. Prvá časť práce sa zaoberá architektonicko – stavebným riešením. Objekt je navrhnutý na parcele č. 7011, ...
 • Aktuální otázky firemní kultury ve stavebním podniku 

  Brhel, Jiří
  Tato diplomová práce si dává za úkol řešit aktuální otázky firemní kultury ve stavebním podniku. Cílem je definovat otázky týkající se firemní kultury a následně pomocí výzkumu je zodpovědět. V teoretické části diplomové ...
 • Analýza a řešení využití dopravních ploch hraničních přechodů 

  Hladůvková, Blanka
  Diplomová práce obsahuje dvě části: textovou část a projekt. Textová část se zabývá všeobecným využitím hraničních přechodů. Jelikož většina hraničních přechodů je v soukromém vlastnictví ať už fyzická nebo právnická osoba, ...
 • Analýza chování vícepodlažní železobetonové nosné konstrukce 

  Fojtek, František
  Diplomová práce se zabývá analýzou chování vícepodlažní železobetonové nosné konstrukce. Objekt je navržen jako monolitický skelet. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří příčné rámy, které jsou spojeny trámy, na které je ...
 • Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla 

  Peňázová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá studiem možností modelování železniční tratě. Jsou vytvořeny výpočtové modely koleje v programovém systému ANSYS Classic. Zjednodušený rovinný výpočtový model reprezentuje podélnou polovinu klasické ...
 • Analýza chyb ve stavebních rozpočtech 

  Kadaníková, Nela
  Diplomová práce popisuje problematiku chyb ve stavebních rozpočtech. Na základě rešerše a průzkumu mezi investory, projektanty a zhotoviteli byly pro konkrétní podnik navrženy metodické změny, které slouží k eliminaci chyb ...
 • Analýza dopravy a návrh zlepšení ve městě Červený Kostelec 

  Zelinka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na dopravní analýzu ve městě Červený Kostelec v Královéhradeckém kraji. Práce obsahuje analýzu dopravních módů zejména silniční dopravy a parkování, současně navrhuje jejich optimalizaci. V první ...
 • Analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů 

  Vítek, Marek
  Téma této diplomové práce je analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů. První část práce je teoretická a zabývá se základními pojmy pasivního domu, obnovitelných zdrojů energie, tepelných zdrojů, ekonomických ...
 • Analýza pole napětí v okolí únavové trhliny v IPE profilu vyrobené z nerezové oceli 

  Juhászová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou pole napětí v okolí koncentrátoru napětí v IPE nosníku z nerezové oceli v tříbodovém ohybu. V teoretické části je stručně představená lomová mechanika jako obor se základními pojmy, ...
 • Analýza přesnosti současných GNSS měřidel 

  Jabůrek, Ondřej
  Cílem této práce je testování a analýza přesnosti určení polohy a výšky současných GNSS měřidel v režimu RTK s využitím sítě permanentních stanic CZEPOS a produktu VRS3 - iMAX - MSM. Testovací postupy jsou zamýšleny tak, ...
 • Analýza rizik veřejného investičního projektu 

  Maděránek, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením rizik veřejných investičních projektů. První část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, týkajících se ekonomického hodnocení a hodnocení rizik veřejných investičních ...