Show simple item record

Development of board materials based on secondary raw materials with a good ratio of thermal insulation and mechanical properties

dc.contributor.advisorZach, Jiřícs
dc.contributor.authorSzotkowská, Michaelacs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSZOTKOWSKÁ, M. Vývoj deskových materiálů na bázi druhotných surovin s dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203611
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem deskových materiálů na bázi druhotných surovin. V teoretické části jsou popsány druhotné suroviny a jejich další využití. Dále se teoretická část věnuje popisu výplní otvorů se zaměřením na podkladové profily a požadavky na výplně otvorů z hlediska tepelné ochrany budov. Na konci teoretické části je popsána multikriteriální analýza a metoda posouzení dopadu výrobků na životní prostředí pomocí LCA/EPD. V praktické části jsou popsány vstupní suroviny pocházející z různých průmyslových odvětví, zkušební vzorky, jejich zkoušky a následné vyhodnocení požadovaných vlastností. Pomocí multikriteriální analýzy byl následně vybrán deskový materiál s příznivým poměrem mezi mechanickými a tepelně izolačními vlastnostmi pro výrobu podkladového profilu. Dále se praktická část věnuje samotné výrobě podkladového profilu, jeho zkoušení, stanovení jeho konkurenceschopnosti na trhu a zjednodušenému popisu jeho dopadu na životní prostředí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the development of board materials based on secondary raw materials. The theoretical part outlines secondary raw materials and their further usage. In addition, the theoretical part deals with a description of protective panels with a focus on underlying profiles and requirements for protective panels in terms of thermal protection of buildings. At the end of the theoretical part, a multicriteria analysis and a method of assessing the impact of the products on the environment using LCA / EPD is described. The practical part describes input raw materials from various industries, test samples, their tests, and subsequent evaluation of required properties. Using the multi-criteria analysis, a board material with a favorable ratio between mechanical and thermal insulation properties was selected for the production of the base profile. Furthermore, the practical part deals with the production of the underlying profile, its testing, determining its competitiveness in the market, and a simplified description of its impact on the environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdruhotné surovinycs
dc.subjectdeskové materiálycs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjectvýplně otvorůcs
dc.subjectsecondary raw materialsen
dc.subjectboard materialsen
dc.subjectmulticriteria analysisen
dc.subjectprotective panelsen
dc.titleVývoj deskových materiálů na bázi druhotných surovin s dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastnostícs
dc.title.alternativeDevelopment of board materials based on secondary raw materials with a good ratio of thermal insulation and mechanical propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:11cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.09 04:55:06en
sync.item.modts2022.02.09 04:12:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlmajer, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Vít Petránek, Ph.D., MBA - předseda, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,cs
but.defenceprof. Fridrichová - Co vše bylo zahrnuto v kalkulaci na hotový výrobek? Byla do kalkulace zahrnuta cena za dopravu? Ing. Sedlmajer - Z jakých zdrojů pocházely jednotlivé typy vláken pro výrobu deskových prvků? Studentka výborně reagovala na doplňující otázky k DP od členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrství – stavební materiály a technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record