Show simple item record

Influence of territorial infrastructure on regional development

dc.contributor.advisorVaňková, Luciecs
dc.contributor.authorNetuka, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:16Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNETUKA, V. Vliv územní infrastruktury na regionální rozvoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141853cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203736
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením vlivu územní infrastruktury na regionální rozvoj. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán postup konstrukce kompozitního indikátoru. Metodika práce spočívá v sestavení dvou kompozitních indikátorů charakterizujících oblasti územní infrastruktury a regionálního rozvoje pomocí vhodných vstupních statistických dat. Tyto indikátory jsou pak podrobeny korelační analýze.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the determination of influence of territorial infrastructure on regional development. Basic concepts of the issue and a procedure of the construction of a composite indicator are explained in the theoretical part. Methodology of work lies in the creation of two composite indicators characterizing areas of territorial infrastructure and regional development using appropriate input statistical data. These indicators are then subjected to a correlation analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúzemní infrastrukturacs
dc.subjectregionální rozvojcs
dc.subjectkompozitní indikátorcs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectterritorial infrastructureen
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectcomposite indicatoren
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.titleVliv územní infrastruktury na regionální rozvojcs
dc.title.alternativeInfluence of territorial infrastructure on regional developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:02:48cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141853en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:16en
sync.item.modts2022.02.08 04:15:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKrejza, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,cs
but.defenceZávěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrství – management stavebnictvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record