Show simple item record

Efficient Automata Techniques and Their Applications

dc.contributor.advisorVojnar, Tomášen
dc.contributor.authorHavlena, Vojtěchen
dc.date.accessioned2022-02-24T07:54:32Z
dc.date.available2022-02-24T07:54:32Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationHAVLENA, V. Efektivní automatové techniky a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other140953cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203936
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem efektivních technik pro konečné automaty a jejich aplikace. Zejména se věnujeme konečným automatům použitých pří detekci útoků v síťovém provozu a automatům v rozhodovacích procedurách a verifikaci. V první části práce navrhujeme techniky přibližné redukce nedeterministických automatů, které snižují spotřebu zdrojů v hardwarově akcelerovaném zkoumání obsahu paketů. Druhá část práce je je věnována automatům v rozhodovacích procedurách, zejména slabé monadické logice druhého řádů k následníků (WSkS) a teorie nad řetězci. Navrhujeme novou rozhodovací proceduru pro WS2S založenou na automatových termech, umožňující efektivně prořezávat stavový prostor. Dále studujeme techniky předzpracování WSkS formulí za účelem snížení velikosti konstruovaných automatů. Automaty jsme také aplikovali v rozhodovací proceduře teorie nad řetězci pro efektivní reprezentaci důkazového stromu. V poslední části práce potom navrhujeme optimalizace rank-based komplementace Buchiho automatů, které snižuje počet generovaných stavů během konstrukce komplementu.en
dc.description.abstractThis thesis develops efficient techniques for finite automata and their applications. In particular, we focus on finite automata in network intrusion detection and automata in decision procedures and verification. In the first part of the thesis, we propose techniques of approximate reduction of nondeterministic automata decreasing consumption of resources of hardware-accelerated deep packet inspection. The second part is devoted to automata in decision procedures, in particular, to weak monadic second-order logic of k successors (WSkS) and the theory of strings. We propose a novel decision procedure for WS2S based on automata terms allowing one to effectively prune the state space. Further, we study techniques of WSkS formulae preprocessing intended to reduce the sizes of constructed intermediate automata. Moreover, we employ automata in a decision procedure of the theory of strings for efficient handling of the proof graph. The last part of the thesis then proposes optimizations in rank-based Buchi automata complementation reducing the number of generated states during the construction.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonečné automatyen
dc.subjectpřibližná redukceen
dc.subjectminimalizaceen
dc.subjectstromové automatyen
dc.subjectrozhodovací proceduryen
dc.subjectWSkSen
dc.subjectautomatové termyen
dc.subjectantiprenexní formaen
dc.subjectteorie řetězcůen
dc.subjectkvadratické rovnice nad slovyen
dc.subjectkomplementace Buchiho automatůen
dc.subjectrank-based komplementaceen
dc.subjectFinite automatacs
dc.subjectapproximate reductioncs
dc.subjectminimizationcs
dc.subjecttree automatacs
dc.subjectdecision procedurescs
dc.subjectWSkScs
dc.subjectautomata termscs
dc.subjectantiprenexingcs
dc.subjecttheory of stringscs
dc.subjectquadratic word equationscs
dc.subjectBuchi automata complementationcs
dc.subjectrank-based complementationcs
dc.titleEfektivní automatové techniky a jejich aplikaceen
dc.title.alternativeEfficient Automata Techniques and Their Applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-12-09cs
dcterms.modified2021-12-09-14:14:19cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid140953en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.24 08:54:31en
sync.item.modts2022.02.24 08:13:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJančar, Petren
dc.contributor.refereeMayr, Richarden
dc.contributor.refereeEsparza, Javieren
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (člen) doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (člen) doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl cíle a výsledky, kterých v rámci řešení disertační práce dosáhl. V rozpravě student odpověděl na otázky komise a oponentů a hostů. Diskuze je zaznamenána na diskuzních lístcích, které jsou přílohou protokolu. Počet diskuzních lístků: 4 Komise se v závěru jednomyslně usnesla, že student splnil podmínky pro udělení akademického titulu doktor. Komise a oponenti se shodli, že práce svou výbornou kvalitou odpovídá kvalitním pracem na špičkových světových institucích. Komise jednomyslně doporučuje, aby studentovi byla udělena cena za výjimečně kvalitní disertační práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýpočetní technika a informatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record