Show simple item record

Frakcionace půdní organické hmoty na labilní a stabilní frakce

dc.contributor.authorKopecký, Marekcs
dc.contributor.authorKolář, Ladislavcs
dc.contributor.authorPerná, Kristýnacs
dc.contributor.authorVáchalová, Radkacs
dc.contributor.authorMráz, Petrcs
dc.contributor.authorKonvalina, petrcs
dc.contributor.authorMurindangabo, Yves Theonestecs
dc.contributor.authorGhorbani, Mohammadcs
dc.contributor.authorMenšík, Ladislavcs
dc.contributor.authorDumbrovský, Miroslavcs
dc.date.accessioned2022-03-16T07:53:58Z
dc.date.available2022-03-16T07:53:58Z
dc.date.issued2022-01-03cs
dc.identifier.citationAgronomy. 2022, vol. 12, issue 1, p. 1-15.en
dc.identifier.issn2073-4395cs
dc.identifier.other176940cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203979
dc.description.abstractThe present study aims to test and evaluate the efficiency of a new modified method of organic matter evaluation. It allows the assessment of the quality and quantity of the primary soil organic matter and the stable organic fractions separately. The new method was tested in six soil samples of different localities in the Czech Republic. This method is based on observing reaction kinetics during the oxidation of soil organic matter and measuring the cation-exchange capacity of stable organic fractions. The results were compared with classical methods, which rely on the isolation of humic substances, determination of the content of humic acids and fulvic acids and their ratio C-HA:C-FA, quotient E-4/6, and fractionation of soil organic matter according to resistance to oxidation. It turned out that the results of the new modified method are more sensitive in comparison with the results obtained by classical procedures. The linear regression demonstrated the dependence between the amounts of soil organic matter determined by the classical method compared with the modified method. Moreover, the new modified method was found to be faster and not demanding on laboratory equipment. The new method has been improved to be easily repeatable, and some shortcomings of the previous method were eliminated. Based on our results and other recent studies, the modified method may be recommended for the practical evaluation of soil organic matter conditions.en
dc.description.abstractCílem této studie je otestovat a vyhodnotit účinnost nové modifikované metody hodnocení organické hmoty. Umožňuje samostatně posuzovat kvalitu a množství primární půdní organické hmoty a stabilních organických frakcí. Nová metoda byla testována na šesti vzorcích půd z různých lokalit v České republice. Tato metoda je založena na sledování reakční kinetiky při oxidaci půdní organické hmoty a měření kationtoměničové kapacity stabilních organických frakcí. Výsledky byly porovnány s klasickými metodami, které spoléhají na izolaci huminových látek, stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin a jejich poměru C-HA:C-FA, kvocient E-4/6 a frakcionaci půdních organických látkové moty podle odolnosti proti oxidaci. Ukázalo se, že výsledky nové modifikované metody jsou citlivější ve srovnání s výsledky získanými klasickými postupy. Lineární regrese prokázala závislost mezi množstvím půdní organické hmoty stanoveným klasickou metodou ve srovnání s modifikovanou metodou. Navíc bylo zjištěno, že nová modifikovaná metoda je rychlejší a nenáročná na laboratorní vybavení. Nová metoda byla vylepšena, aby byla snadno opakovatelná, a byly odstraněny některé nedostatky předchozí metody. Na základě našich výsledků a dalších nedávných studií lze modifikovanou metodu doporučit pro praktické hodnocení podmínek půdní organické hmoty.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-15cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofAgronomycs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2073-4395/12/1/73cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectfractionationen
dc.subjectlabilityen
dc.subjectmodified methoden
dc.subjectsoil organic matteren
dc.subjectstabilityen
dc.titleFractionation of Soil Organic Matter into Labile and Stable Fractionsen
dc.title.alternativeFrakcionace půdní organické hmoty na labilní a stabilní frakcecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
sync.item.dbidVAV-176940en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.16 08:53:58en
sync.item.modts2022.03.16 08:14:20en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume12cs
dc.identifier.doi10.3390/agronomy12010073cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2073-4395/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International