• Zkušenosti s novou právní úpravou znalecké činnosti z pohledu Státního pozemkového úřadu 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Mačurová, Eva; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového úřadu s aplikací nové právní úpravy znalecké činnosti ve znalecké praxi znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, kteří pro ...
 • Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie 

  Furík, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ...
 • Nové předpisy do 24. 4. 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
 • Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty 

  Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek; Maxera, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a navazující předpisy k provedení tohoto zákona přinesly celou řadu změn v oblasti znalectví. Nová právní úprava přináší mj. i podrobnější úpravu postupu ...
 • Ke smlouvě o dílo (2. část) 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejdebez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukcea budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti,mohutný ...
 • Systém ukazovateľov ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy 

  Prievozník, Pavol; Strelcová, Stanislava (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Podnik sa považuje za ekonomicky bezpečný ak si udržuje stabilitu svojich podnikových procesov, ktoré uskutočňuje na dennej báze. Podnikové krízy sú nevyhnutnými fázami životného cyklu podnikov, pretože podniky, rovnako ...
 • Nová verze inteligentního tachografu 

  Kledus, Robert; Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Článek reaguje na vydání specifikací inteligentního tachografu 2. verze a představuje vybrané podstatné změny. Dále jsou v obecné rovině zmíněny i obecné specifikace požadavků na tachografy, které je v některých případech ...