Show simple item record

Democratic Architecture – Kamenný vrch

dc.contributor.advisorPalaščak, Michalcs
dc.contributor.authorBittnerová, Monikacs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:53:48Z
dc.date.available2022-05-25T06:53:48Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationBITTNEROVÁ, M. Demokratická architektura – Kamenný vrch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other142203cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204376
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá oživením oblasti Brno Kamenný vrch architekturou parazitující na volných štítech panelových domů. První část práce obsahuje analýzy území a závěry z nich získané. Na teorii navazuje koncept projektu, kterým je návrh kulturního domu. Podrobnosti jsou rozebrány v urbanistickém a architektonickém řešení. Stavebně konstrukční část objasňuje návrh popisem konstrukce a stavebních detailů.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the revitalization of the Brno Kamenný vrch area with architecture parasitizing on the open gables of prefabricated houses. The first part of the thesis contains analyzes of the territory and conclusions obtained from them. The theory is followed by the concept of the project, which is the design of a cultural house. Details are discussed in the urban and architectural design. The construction part clarifies the design by describing the construction and construction details.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectKamenný vrchcs
dc.subjectpanelový důmcs
dc.subjectparazitcs
dc.subjectkulturní důmcs
dc.subjectBrnoen
dc.subjectKamenný vrchen
dc.subjectprefabricated houseen
dc.subjectparasiteen
dc.subjectcultural houseen
dc.titleDemokratická architektura – Kamenný vrchcs
dc.title.alternativeDemocratic Architecture – Kamenný vrchen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2022-05-18-10:31:27cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142203en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:53:48en
sync.item.modts2022.05.25 08:12:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSitar, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)cs
but.defence- studentka prezentovala - reagovala na dotaz oponenta - komise se dotázala na připomínku oponenta k hyg. zázemí, studentka vysvětlila - předseda komise otevřel rozpravu. Dotaz na komunikační prostory - studentka vysvětlila návaznost na provoz. Dotaz na funkci sálu/ZUŠ a jejich kapacitu. Dotaz n anosnou konstrukci a dimenzi - zodpověděla rozměry. Dotaz na kapcitu objektu - zodpověděla. Dotaz na volbu kompozice objektu a jeho možné doplnění - ke zvážení. Dotaz na skladbu pláště budovy - studentka vysvětlila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record