Show simple item record

Finance reporting

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorHendrych, Viktorcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHENDRYCH, V. Finanční reporting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23888cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20437
dc.description.abstractSprávná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku pro jejich zabezpečení - reporting jež nabyl významu ve všech podnikových činnostech především v oblasti ekonomiky a financí. Reporting je možné považovat za důležitou součást podnikového informačního systému, prostřednictvím něhož se vytvořené reporty zveřejňují. Koneční uživatelé využijí informace v případě, že uspokojí jejich informační potřebu. Podnikové výkazy musí podávat věrný a poctivý obraz o zveřejňovaných skutečnostech, což je hlavním cílem finančního reportingu.cs
dc.description.abstractRight information in the right time is one of the most important factors influencing business success. The needs of continually requirements on the information, on their structure, form and subject is compelled a rise of the instrument for their security – reporting, which has gained importance in all business activities especially in the sphere of economy and finance. The reporting is possible to consider as an important part of the information system with the help of this system are these reports published. The final users can use the information in the case of the satisfaction of their subjective needs. Business reports have to show trustworthy and righteous view of reported facts, which is the basic target of finance reporting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční reportingcs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectDatacs
dc.subjectInformacecs
dc.subjectReportcs
dc.subjectFinancial reporting Information system Date Information Reporten
dc.titleFinanční reportingcs
dc.title.alternativeFinance reportingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-02cs
dcterms.modified2009-06-17-14:42:58cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid23888en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:18:36en
sync.item.modts2021.11.22 23:16:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Anna Polednáková, Dr. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) Ing. Tomáš Foukal (člen) doc. Ing. Oto Kubik, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record