Show simple item record

Biocomposites based on polyhydroxybutyrate for 3D printing

dc.contributor.advisorPřikryl, Radekcs
dc.contributor.authorHorálek, Matyášcs
dc.date.accessioned2022-05-26T22:52:10Z
dc.date.available2022-05-27cs
dc.date.available2022-05-26T22:52:10Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHORÁLEK, M. Biokompozity na bázi polyhydroxybutyrátu pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113593cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204441
dc.description.abstractTématem předkládané diplomové práce je příprava a charakterizace biokompozitního materiálu na bázi poly-3-hydroxybutyrátu. Biokompozitní materiály byly připravovány s ohledem na jejich použití v oblasti 3D tisku. V rámci diplomové práce byla vyvinuta metodika pro hodnocení různých materiálů, jejich vhodnosti pro 3D tisk, termických a mechanických vlastností. V první části této práce byla pozornost zaměřena zejména na sledováni vlivu teploty a procentuálního plnění na vizuální kvalitu tištěného výrobku a dále pak tendence materiálu k warpingu při 3D tisku. Pro vyhodnocení získaných dat byla použita metoda plánovaného experimentu. Bylo prokázáno, že obsah kaolinu a tributyl citrátu má pozitivní účinek na snižování warpingu. Optimalizací receptur biokompozitů bylo dosaženo zvýšení hodnot modulu pružnosti v tahu, tažnosti, meze pevnosti, ale také vrubové i rázové houževnatosti.cs
dc.description.abstractThe submitted diploma thesis deals with preparation and characterization of biocomposite based on poly-3-hydroxybutyrate. Biocomposites were fabricated with respect to later use in 3D printing. The methodology for testing different kinds of materials and their suitability for 3D printing as well as evaluation of mechanical and thermal properties was established. The first part of this work was focused on the experiments with print temperature and the material flow rate and its influence on the look of 3D printed object and on the material tendency to warp during 3D printing. The design of the experiment method was used for the analyzing of obtained data. It was proven that the amount of kaolin and tributyl citrate has positive influence in reducing warping. By optimization of the biocomposite recipe it was achieved improvement in tensile modulus of elasticticity, ductility, tensile strength, notched and unnotched toughness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectbioplastycs
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrát)cs
dc.subjectkompozitcs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectbioplasticsen
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrate)en
dc.subjectcompositeen
dc.subject3D printingen
dc.subjectFDMen
dc.titleBiokompozity na bázi polyhydroxybutyrátu pro 3D tiskcs
dc.title.alternativeBiocomposites based on polyhydroxybutyrate for 3D printingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-29-08:47:34cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113593en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.27 00:52:09en
sync.item.modts2022.05.27 00:12:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTocháček, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s teoretickými základy a cíli své diplomové práce a velmi srozumitelně přednesl výsledky, kterých dosáhl v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek. Student výborně reagoval na všechny připomínky a otázky vzešlé z diskuze a prokázal hlubokou znalost řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record