Show simple item record

OLOMOUC – Densification Urbaine – Urban Consolidation

dc.contributor.advisorKoleček, Ivancs
dc.contributor.authorCimrová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2022-05-28T06:54:22Z
dc.date.available2022-05-28T06:54:22Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationCIMROVÁ, Z. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other141121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204550
dc.description.abstractV diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz má v současnosti rozdělen do tří budov. Cílem této práce je navrhnout knihovnu komplexní, přístupnou a otevřenou. Stavbu, která sdruží všechny stávající provozy a nabídne prostory ke studiu, práci, k osobnímu rozvoji i společenské interakci, stejně jako kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance. Knihovnu umisťuji na významné území na třídě Svobody, kde se na jedné parcele střetává památková rezervace s blokovou zástavbou Camillo Sitteho a dvěma parky. Navrženou zástavbou doplňuji stávající kompaktní strukturu, vytvářím novou bránu do města a propojuji parky. Budovu knihovny tvoří tři části - veřejnost, zaměstnanci a knihy. Knihy jako stabilní prvek umisťuji ve formě depozitáře na severozápadní hranu parcely, v ulici Aksamitova tak vytvářím pevnou uliční čáru. Plochy pro veřejnost a zaměstnance naopak orientuji směrem k parku a k městské třídě. Fasády jsou převážně prosklené stíněné panely tahokovu. Navržená budova je tak transparentní a kolemjdoucímu nabízí pohled do útrob ať už knihovny či robotického depozitáře.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis aims to project a new building for Olomouc Research Library. This library is the third largest library of its kind in Czech republic, however according to the area for the readers, it's one of the smallests and it's currently divided into three separate buildings. The aim of this project is to design a complex, open and easily accessible library. A building, that will connect all the existing operation and will offer spaces to studying, work, personal development or social interactions, as quality work environment for the employees. The library is located in an important area on tř. Svobody, where the historic centre meets with blocks from Camillo Sitte and two parks. The proposed volume complements the existing compact structure, creates a new gateway to the city and connects the two parks. The building itself consists of three parts - the public, the stuff and the books. Being a stable element, the books are placed in the form of a depository on the northwesten edge of the plot to Aksamitova street. The areas for the public and the employees are oriented towards the park and the city street. The facades are mostly glazed shielded by expanded metal panels. The designed building is transparent and offers the passers-by a view into the bowels of either the library or the robotic depository.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectVědecká knihovna v Olomoucics
dc.subjectOlomouccs
dc.subjecttřída Svobodycs
dc.subjectlibraryen
dc.subjectOlomouc research libraryen
dc.subjectOlomoucen
dc.titleOLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavěnícs
dc.title.alternativeOLOMOUC – Densification Urbaine – Urban Consolidationen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2022-05-25-11:08:46cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid141121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.28 08:54:22en
sync.item.modts2022.05.28 08:13:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSpusta, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. arch. Petr Mičola (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)cs
but.defenceStudentka představila svou diplomovou práci před komisí Studentka reagovala na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze nad charakterem současné knihovny Diskuze nad provozem knihovny a její kapacitou Diskuze nad kompozicí hmot knihovny Diskuze na urbanistickým řešením Diskuze nad řešením zeleně a hospodařením se zelenými plochami Studentka svou diplomovou práci úspěšně obhájilacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record