Show simple item record

Possibilities of using laser spectroscopy for the analyses of inorganic binders and concrete

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorKratochvilová, Luciecs
dc.date.accessioned2022-06-01T06:52:15Z
dc.date.available2022-06-01T06:52:15Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKRATOCHVILOVÁ, L. Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139542cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204653
dc.description.abstractTato diplomová práce zkoumá možnosti využití metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro detekci nekovových prvků (např. chlór), které v betonu způsobují degradaci, a to vede ke snížení životnosti železobetonových staveb. V rámci praktické části práce vznikne a bude ověřena metodika pro stanovení chloridů v betonu. Současně bude provedeno srovnání jednopulzní a dvoupulzní konfigurace přístroje LIBS na vzorcích obsahujících pouze čisté látky, se známým obsahem stanovovaného chlóru.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is dealing with the possibility of using laser-induced breakdown spectroscopy for the detection of non-metallic elements (e. g. chlorine) in concrete. These elements cause degradation of concrete which leads to a shortening lifetime of reinforced concrete buildings. In the experimental part of thesis, a methodology for the determination of chlorides in concrete will be created and verified. A comparison of the single pulse and the double pulse configuration of the LIBS will be done on the samples containing only pure chemical substances with known concentrations of chlorine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpektroskopie laserem buzeného plazmatucs
dc.subjectDP LIBScs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectchloridová koroze.cs
dc.subjectLaser-induced breakdown spectroscopyen
dc.subjectDP LIBSen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectchloride corrosion.en
dc.titleMožnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonůcs
dc.title.alternativePossibilities of using laser spectroscopy for the analyses of inorganic binders and concreteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-05-30cs
dcterms.modified2022-05-31-09:46:46cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139542en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.01 08:52:15en
sync.item.modts2022.06.01 08:13:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrdlička,, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)cs
but.defenceStudentka při obhajobě své práce Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů nejdříve představila motivaci této práce, problematiku vzniku důlkové koroze působením chloridů a Spektroskopii laserem buzeného plazmatu. Následně přehledně shrnula postup použitý v rámci experimentální práce, parametry měření a způsob vyhodnocení výsledků. Následně shrnula výsledky své práce, ukázala množství chloridů ve vzorcích a naznačila možnosti využití metody. Po tomto shrnutí studentka odpověděla na otázky zadané oponentem: 1) Co je zde poměr signálu k šumu a jak byste vysvětlila poměr signálu k pozadí? 2) Prosím o objasnění výběru a odečtu pozadí na obr. 15, str. 38. 3) Můžete uvést intervaly spolehlivosti pro udávané obsahy Cl ve vzorcích BAM a srovnat je s Vašimi hodnotami z LIBS v jedné tabulce? Po odpovědích na veškeré otázky byly komisí položený následující otázky. 1) Jak se připravovaly vzorky s SiO2? 2) Jak lze metodu prakticky využít? 3) Jak se lišily vzorky peletek cementů, jaké cementy byly použity? 4) Jaké rozdíly by byly při měření směsných cementů a betonů? Na veškeré otázky studentka výborně odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record