Recent Submissions

 • Využití informací o nejistotě v ověřování mluvčího a diarizaci mluvčích 

  Silnova, Anna
  Tato práce se zabývá dvěma modely, které umožňují využít informace o nejistotě v úlohách automatického ověřování mluvčího a diarizace mluvčích. První model, který zvažujeme, je modifikací široce používané gaussovské ...
 • Dolování rozpustných enzymů z genomických databází 

  Hon, Jiří
  Enzymy jsou proteiny urychlující chemické reakce s velkým potenciálem pro farmaceutický a obecně chemický průmysl. Enzymatická funkce je obvykle zajištěna několika nepostradatelnými aminokyselinami, které tvoří tzv. aktivní ...
 • Nové Paralelní a Regulované Automaty a Gramatiky 

  Kučera, Jiří
  Tato práce zkoumá a zavádí čtyři nové jazykové modely se zaměřením na regulované a paralelní verze automatů a gramatik. První z modelů, stavově synchronizované systémy automatů , zavádí systémy složené z konečného počtu ...
 • Digitální forenzní analýza: Zrychlení lámání hesel 

  Hranický, Radek
  Kryptografické zabezpečení patří v oblasti forenzní analýzy digitálních dat mezi největší výzvy. Hesla představují jednak tradiční způsob autentizace, jednak z nich jsou tvořeny šifrovacích klíče. Zabezpečují tak často ...
 • Počítačové vidění s aktivním učením 

  Kolář, Martin
  Metody strojového vidění se zdokonalují zlepšením modelů, laděním trénovaných parametrů nebo anotací reprezentativních dat. Tato práce řadou experimentů potvrzuje hypotézu že aktivní učení zvyšuje přesnost těchto modelů. ...
 • Vylepšení vykreslování stínů 

  Kobrtek, Jozef
  Táto práca sa zaoberá inkrementálnym zlepšením techniky tieňových telies. V práci sa popisuje vylepšenie vykresľovania z pohľadu robustnosti kde bol navrhnutý nový spôsob deterministického výpočtu siluety na rôznych ...