Now showing items 1-20 of 275

 • Verifikace funkčních bloků pro FPGA 

  Kříž, Daniel
  Tato diplomová práce je věnována problematice verifikací funkčních bloků pro FPGA. V teoretické části práce je popsán koncept verifikace, verifikačních metodologií, které poskytují potřebné nástroje pro otestování daného ...
 • Sběr dat ze snímačů při konfirmaci teplotní komory 

  Platko, Peter
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou programu na automazovaný zber dát pri konfirmácií teplotnej komory. V prvej kapitole je popísaná konfirmácia komory. V druhej kapitole je urobený prehľad snímačov teploty a popis ...
 • Automatizovaný testbed pro SIL/PIL testování firmware pomocí FPGA 

  Prusák, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom testbench na vybraný soft-core procesor NEORV32 architektúry RISC-V pre simulácie embedded aplikácií v prostredí FPGA. Testbench bol vytvorený v prostredí Vivado s cieľom jeho rozšírenia ...
 • Elektronický MIDI sequencer pro mechanický hudební nástroj 

  Mušinka, Martin
  Hudba je neoddeliteľnou súčasťou každého ľudského života. Ako čas plynul, začali sa postupne aj hudobné nástroje digitalizovať. Hlavnou náplňou tejto práce bude vytvorenie mikrokontrolového systému pre obsluhu aspoň dvoch ...
 • Servisní jednotka pro zařízení BUSE se vzdálenou správou 

  Musil, Roman
  Cílem práce je vytvoření kompaktní jednotky pro možnost vzdálené správy nízkoúrovňových zařízení informačního systému vozidel hromadné dopravy. Práce se nejprve zabývá úvodem do problematiky informačních systémů jako celku ...
 • Návrh a realizace systému pro výpůjčku zkušebních zařízení 

  Berčík, Dominik
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém, který vydává testovací zařízení ze skladu dle požadavků uživatele. Rovněž poskytuje službu pro navracení zařízení na sklad a převod zařízení mezi uživateli. Systém ...
 • Testovací stolice pro mikrokontrolérové kity 

  Hatala, Branislav
  The aim of this work is development and creation of modular test bed for embedded edu- cation kit. Purpose of test bed is to test hardware functionality of education kit modules. The test bed’s hardware is modular and can ...
 • Mechanický model paralelního manipulátoru se servy RX64 

  Večeřa, Václav
  Tato práce představuje problematiku návrhu planárního pantografu pro požadované rozměry pracovního prostoru a následné aplikování metod k návrhu délky ramen, které tento rozsah zajistí. Dle těchto požadavků je vytvořen ...
 • Posouzení rizik elektronického barmana s pohonem Magnemotion 

  Jirků, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením rizik strojního zařízení, konkrétně modelem automatizovaného barmana. Součástí práce je i výměna pneumatického posuvu za elektrický lineární dopravník využívající technologie ...
 • Výkon slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul 

  Kaliyev, Alexey
  Práce je zaměřená na problematiku výkonu slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický modul. V rámci teoretické části byly probrány a uvedeny možnosti využití sluneční energie v obnovitelných zdrojích energie, zejména ...
 • Modelování energetických toků v obci s bateriovými systémy 

  Řehořek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá bateriovými systémy a možnostmi jejich využití hlavně ve spojení s FVE pro domácí účely, částečně pak pro síťové účely. Dále se práce zabývá dopady zvýšeného počtu BEV na zatížení. Cílem práce je ...
 • Měření směrové neuniformity náhradní teploty chromatičnosti LED svítidel určených k osvětlování pozemních komunikací 

  Růžička, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření náhradní teploty chromatičnosti. Vzhledem k požadavkům vydaných ministerstvem průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení se zvýšila poptávka po přesném měření ...
 • Zrychlené stárnutí kabelové izolace ze zesítěného polyethylenu 

  Poloni, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou zrychleného stárnutí izolačního materiálu vysokonapěťových kabelů. V rámci této práce byly uskutečněny dva experimenty zrychleného stárnutí. Cílem těchto zkoušek je ...
 • Bezpečnost ostrovního provozu u hybridních systémů 

  Orság, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá bezpečností hybridních systémů v ostrovním provozu. Jsou zde probrány požadavky na bezpečnost elektrické instalace s fotovoltaickým systémem a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Hybridní ...
 • Rekonstrukce trafostanice s rozvodnou technologické vlastní spotřeby 

  Novický, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá areálom teplárni Staré Brno, kde sa nachádzajú dve transformátory 22/0,4 kV slúžiace pre napájanie vlastnej spotreby teplárni. V práci sú rozobraté teoretické oblasti súvisiace s plánovaným ...
 • Realizační projekt FV systému o výkonu 250 kWp s akumulací elektrické energie 

  Kovaľ, Nikodém
  Táto práca je rozdelená do troch časti. Prvá časť je zameraná na zoznámenie sa s aktuálnymi požiadavkami na pripojovanie výrobní do sietí, ich dispečerské riadenie a možnosti vyhotovenia FVS. Druhá časť je zameraná na návrh ...
 • Návrh řízení systémové instalace Loxone pro RD s FVE 

  Kořínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení systémové instalace Loxone pro rodinný dům s fotovoltaickou elektrárnou. První část práce se zabývá charakteristikou systému Loxone a jeho jednotlivých zařízení. Druhá část je ...
 • Návrh osvětlení výrobní haly 

  Pavlinský, Branislav
  V dnešnej dobe veľké množstvo ľudí trávi veľa času v prítomnosti umelého osvetlenia a preto je umelé osvetlenie a správny návrh takéhoto osvetlenia veľmi dôležitý. Táto práca sa zaoberá zhodnotením pôvodného stavu osvetľovacej ...
 • Výpočty frekvenční stability na ekvivalentním modelu propojení kontinentální Evropy 

  Macejko, Stanislav
  Táto práca sa zaoberá frekvenčnou stabilitou, systémovými poruchami a ich simuláciou. Cieľom práce bolo vytvorenie jednostrojového a ekvivalentného modelu sústavy pre simuláciu systémovej poruchy zo dňa 8. 1. 2021 v sieťovom ...
 • Sledování vlivu teploty na nabíjecí a vybíjecí charakteristiky lithium-iontových baterií 

  Doleželová, Eva
  Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou lithium-iontových baterií (Li-ion). Dále se věnuje zejména vybraným komerčním lithium-iontovým bateriím. Součástí diplomové práce bylo také prostudovat základní operační ...