Now showing items 1-20 of 275

 • 100G pasivní optická síť 

  Sporni, Alex
  Táto diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom vývoja pasívnych optických sietí, pričom hlavný dôraz kladie na vysokorýchlostné pasívne optické siete 50 Gb/s a vyššie. V úvodnej časti práce poskytuje teoretický úvod do ...
 • Aktivní stereovidění 

  Doležal, Milan
  Práce se zabývá metodou aktivního stereovidění pro přesné měření objektu pokrytého průhlednou vrstvou. Je zde popsána teorie k metodě aktivní triangulace a metodě aktivního stereovidění. Práce dále obsahuje literární rešerši ...
 • Akviziční systém pro LHC Abort Gap Monitor 

  Pacner, Petr
  Beam Dump Systém velkého hadronového urychlovače LHC je jedním z jeho kritických systémů. Ten se stará o odvedení urychlovaného svazku z~prostoru urychlovače do míst, kde je absorbován. Pro jeho funkci využívá takzvaný ...
 • Algoritmy pro zlepšení detekce vybraných arytmií v EKG 

  Šandová, Hana
  Práce se zabývá navyšováním datových sad arytmií v EKG, které bývají v databázích méně často zastoupené. Teoretická část je věnována literární rešerši odborných prací, které se zabývají klasifikátory srdečních arytmií s ...
 • Analýza distribuční sítě 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice 

  Vachutka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou distribuční sítě 110 kV v regionu jižní Moravy. V práci je popsána působnost společnosti EG.D, a.s., dále současný stav sítí 110 kV a jejich rozvoj. Praktická část práce je zaměřena na ...
 • Analýza dopravního provozu s využitím strojového učení 

  Zelený, Ondřej
  Tato práce přibližuje problematiku detekce objektů a jejich klasifikace pro uplatnění k analýze dopravy. V teoretické části přibližuji několik metod a technik pro detekci a klasifikaci objektů. Dále zde představuji ...
 • Analýza dopravního provozu s využitím strojového učení 

  Zelený, Ondřej
  Tato práce přibližuje problematiku detekce objektů a jejich klasifikace pro uplatnění k analýze dopravy. V teoretické části přibližuji několik metod a technik pro detekci a klasifikaci objektů. Dále zde představuji ...
 • Analýza indukčního motoru pomocí modelu redukovaného řádu 

  Halašta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou indukčního motoru pomocí modelu redukovaného řádu. V úvodu práce byla popsána motivace přechodu k hybridním a elektrickým vozidlům, byly popsány typy elektrických strojů, které jsou ...
 • Analýza kritických parametrů akumulátorů pro vesmírné aplikace 

  Šimek, Michal
  Tato práce se zabývá využitím lithno-iontových akumulátorů pro vesmírné aplikace. Jsou zde popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje a jejich porovnání. Hlavní část této práce se zabývá lithno-iontovými akumulátory, ...
 • Analýza SFN sítí vysílačů DVB-T2 

  Bárta, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a analýzou jednofrekvenčních sítí SFN (Single Frequency Network) vysílačů pro zemské digitální vysílání druhé generace DVB-T2. Tato práce využívá software české společnosti CRC data. Hlavní ...
 • Analýza systému měření výkonů v lokální distribuční síti Pod Palackého vrchem 

  Hájková, Barbora
  Diplomová práce zahrnuje podrobnou analýzu lokální distribuční soustavy (LDS) Pod Palackého vrchem (PPV) v Brně, parametry jednotlivých transformátorů a kabelových tras mezi nimi. Zmiňuje prvky sítě, které mají vliv na ...
 • Analýza vlivu přítomnosti šumu v nahrávkách na automatizovanou detekci hypokinetické dysartrie 

  Havelková, Nikola
  Práce se zabývá analýzou vlivu přítomnosti šumu v nahrávkách na automatizovanou detekci hypokinetické dysartrie. Pro zvýraznění řeči jsou zvoleny a v prostředí MATLAB R2022a implementovány vhodné jednokanálové metody, a ...
 • Anonymní certifikáty pro uživatelskou autentizaci 

  Hlinka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů při uživatelské autentizaci pomocí anonymních certifikátů. Dnešním nejžárnějším a nejaktuálnějším příkladem odhalování nadbytečného množství citlivých osobních ...
 • Aplikace pro automatickou kontrolu konfigurace CISCO zařízení 

  Zbořil, Tomáš
  Problém rozdielnych konfigurácií na~sieťových zariadeniach je bežný a~nie vždy ľahko riešiteľný. Rovnako veľkým problémom je analýza smerovacích informácií na~smerovačoch, ich rôznorodosť v~rámci dynamických smerovacích ...
 • Aplikace pro automatizované měření proudové spotřeby 

  Karabina, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na poskytnutí informací k návrhu a implementaci aplikace pro automatizované měření proudové spotřeby. První a druhá část této práce shrnuje poznatky o vlastním měření proudové spotřeby a využití ...
 • Aplikování technik hlubokého učení na detekci anomálií v počítačových sítích pomocí grafické reprezentace provozu 

  Židovský, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá aplikáciou techník hlbokého učenia na detekciu anomálií v počítačových sieťach. Výberom vhodných vlastností komunikačnej siete bola vytvorená grafická reprezentácia sieťovej prevádzky za ...
 • Archivace dat s využitím technologie blockchain 

  Řihánek, Tobiáš
  Tato práce se zabývala problematikou archivace dat. Cílem bylo prozkoumat možnosti využití technologie blockchain k řešení bezpečnostních aspektů digitální archivace, a poté navrhnout a implementovat aplikaci využívající ...
 • Audio modul pro BeagleBone AI 

  Benko, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem obvodového řešení a desky plošných spojů rozšiřující vstupně výstupní možnosti vývojového kitu Beaglebone AI pro zpracování audio signálu. Úvodem práce je seznámení s vývojovým kitem Beaglebone ...
 • Audio zesilovač s funkcí síťového přehrávání a ekvalizace 

  Liska, Matej
  Diplomová práca zahŕňa teoretické podklady pre návrh a realizáciu prototypu zariadenia zvukového zosilňovača s možnosťou digitálneho aj analógového vstupného obsahu. Približuje vlastnosti D/A prevodníka, analógovej filtrácie, ...
 • Autentizované ustanovení klíče s podporou sdíleného tajemství 

  Ryšavá, Pavla
  Práce se zabývá implementací a vytvořením kryptografické knihovny a grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro nově navržený protokol "Smlouva o autentizačním klíči na základě Shamirova sdílení tajemnství" (ang. "Shamir’s ...