Show simple item record

Modern Privacy-Preserving Cryptography Protocols

dc.contributor.advisorMalina, Lukášcs
dc.contributor.authorHlučková, Pavlacs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:14Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:14Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHLUČKOVÁ, P. Moderní kryptografické protokoly s ochranou soukromí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141410cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204766
dc.description.abstractTato práce se zabývá průnikem dvou moderních a rozrůstajících se odvětví kryptografie, a to technologií umožňujících ochranu soukromí a postkvantové kryptografie. Obecně popisuje vybraná schémata zvyšující ochranu soukromí (PETs) a rodiny postkvantové kryptografie. Podrobněji je práce zaměřena na skupinové podpisy využívající matematických problémů odolných vůči hrozbě kvantových počítačů. Práce dále shrnuje stav techniky a porovnává efektivitu těchto schémat na základě dostupných informací. Hlavní částí práce je implementace skupinového podpisu založeného na hash funkcích a jeho reálné porovnání oproti implementacím skupinových podpisů založeným na mřížkách a teorii kódování, které byly získány od vědeckých týmů aktivních v tomto oboru. Tyto postkvantové skupinové podpisy jsou také porovnány vůči klasickým schématům skupinových podpisů implementovaným pomocí knihovny libgroupsig.cs
dc.description.abstractThis thesis examines the intersection of two modern and growing branches of cryptography, namely privacy enhancing technologies and post-quantum cryptography. It describes selected privacy enhancing schemes (PETs) and families of post-quantum cryptography. In more detail, it focuses on group signatures based on mathematical problems that are difficult or intractable for both conventional and quantum computers. Furthermore, the thesis surveys the state of the art and compares the efficiency of mentioned schemes based on available data. The main part of this thesis is an implementation of a hash-based group signature and its comparison with lattice-based and code-based group signature implementations which were obtained directly from cryptographers active in this field. The post-quantum group signatures are subsequently compared to classic group signature schemes implemented by using the libgroupsig library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologie zvyšující ochranu soukromícs
dc.subjectpostkvantová kryptografiecs
dc.subjectskupinové podpisycs
dc.subjectatributová autentizacecs
dc.subjectPrivacy Enhancing Technologiesen
dc.subjectpost-quantum cryptographyen
dc.subjectgroup signaturesen
dc.subjectattribute authenticationen
dc.titleModerní kryptografické protokoly s ochranou soukromícs
dc.title.alternativeModern Privacy-Preserving Cryptography Protocolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-07-12:24:04cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141410en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:14en
sync.item.modts2022.06.08 08:16:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDzurenda, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Látal, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) Ing. David Smékal (člen) Ing. Karel Kuchař (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Z provedené analýzy plyne, že hlavní výzkum je zaměřen na skupinové podpisy založené na mřížkách. Které z existujících schémat je považováno za nejperspektivnější z pohledu bezpečnosti a praktické použitelnosti? Která kryptografická primitiva (podpisy, hashe, důkazy znalosti atp.) se používají pro konstrukci takového schématu? Jakým způsobem je zajištěna distribuce počítadla t potřebného pro generování Winternitzova jednorázového podpisu v implementovaném schématu? Schéma podporuje pouze 2^{20} (tj. 1,048,576) podpisů? Čím je to omezeno v kódu aplikace? Z jakého důvodu bylo pro implementaci využito právě schéma založené na hash funkcích [69]. Jsou toto schéma spolu s druhými dvě schématy měřenými v praktické části považovány za bezpečné? Pokud ne, proč? Otázky komise: Je dán hlavní směr výzkumu v návaznosti na kryptografické mřížky? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record