Show simple item record

Postquantum Cryptography on the FPGA Platform

dc.contributor.advisorMalina, Lukášcs
dc.contributor.authorDobiáš, Patrikcs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:16Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDOBIÁŠ, P. Postkvantová kryptografie na platformě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141415cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204770
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hardwarovými implementacemi postkvantových krypto- grafických schémat na platformě FPGA. Po úvodním porovnání schémat, které jsou kandidáty na standardizaci institutem NIST, a analýze dosavadních pracích, zamě- řujících se na implementaci těchto schémat bylo vybráno a implementováno schéma Crystals-KYBER. Všechny algoritmy schématu byly implementovány v rámci jedné kom- ponenty, čímž bylo dosaženo minimalizace využití zdrojů. Výsledky této implementace byly změřeny a porovnány s existujícími implementacemi. Na závěr byla komponenta na- sazena na fyzickou FPGA kartu Virtex UltraScale+ a otestována její správnost při využití pro oboustranně autentizované ustanovení klíčů.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the hardware implementations of post-quantum cryptogra- phy schemes on FPGA platforms. After the initial comparison of the candidate schemes for NIST standardization and the analysis of the previous work focusing on these schemes, Crystals-KYBER scheme was chosen and implemented. All scheme algorithms have been implemented inside a single component, minimizing resource utilization. The results of this implementation were analyzed and compared with the existing implementations. At the end of this work, the implemented scheme was deployed on Virtext UltraScale+ and tested for the use during mutually authenticated key exchange (AKE).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCrystals-KYBERcs
dc.subjectpostkvantová kryptografiecs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjecthardwarová implementacecs
dc.subjectCrystals-KYBERen
dc.subjectpostquantum cryptographyen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectVHDLen
dc.subjecthardware implementationen
dc.titlePostkvantová kryptografie na platformě FPGAcs
dc.title.alternativePostquantum Cryptography on the FPGA Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-07-09:37:31cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141415en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:16en
sync.item.modts2022.06.08 08:13:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJedlička, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (člen) Ing. Václav Oujezský, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Marek Sikora (člen) Ing. Petr Jedlička (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta a komise: 1) Jakým způsobem jste generoval náhodné číslo, jež je v části pro generování klíčů použito jako vstupní parametr pro funkci SHA3-512? 2) Otázka ohledně doby výpočtu a počtu cyklu Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record