Show simple item record

Current source for electron optics

dc.contributor.advisorKolka, Zdeněkcs
dc.contributor.authorVomela, Romancs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:18Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:18Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVOMELA, R. Proudový zdroj pro elektronovou optiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141555cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204789
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem přesného proudového zdroje pro magnetickou čočku. Nejprve je vysvětlena elektronová mikroskopie, protože magnetická čočka neboli cívka, je součástí elektronového mikroskopu. Dále je vysvětlen princip řízení magnetické čočky a její vlastnosti. V další části je rozebrána problematika návrhu bipolárního proudového zdroje a požadavky na stabilitu výstupního proudu. Práce obsahuje popis schématu zapojení navrženého proudového zdroje. Nakonec je proudový zdroj zrealizován a jsou na něm naměřeny základní parametry, zejména stabilita výstupního proudu.cs
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the design of a precision current source for a magnetic lens. First, electron microscopy is explained because the magnetic lens, or coil, is part of the electron microscope. Then the control principle of the magnetic lens and its properties are explained. In the next section, the design of a bipolar current source and the requirements for output current stability are discussed. The thesis includes a description of the circuit diagram of the proposed current source. Finally, the current source is realized and the basic parameters, especially the stability of the output current, are measured.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetická čočkacs
dc.subjectnapětím řízený proudový zdrojcs
dc.subjectbipolární proudový zdrojcs
dc.subjectstabilita proudu.cs
dc.subjectMagnetic lensen
dc.subjectvoltage controlled current sourceen
dc.subjectbipolar current sourceen
dc.subjectcurrent stability.en
dc.titleProudový zdroj pro elektronovou optikucs
dc.title.alternativeCurrent source for electron opticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-07-12:24:56cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141555en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:18en
sync.item.modts2022.06.08 08:16:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHorský, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky své závěrečné práce a odpovídá na otázky oponenta. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.: Jak a proč jste simuloval zátěž? Student vysvětluje. Šumová analýza - pro jakou zátěž byla počítána? Student obhajuje volbu zátěže.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektronika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record