Show simple item record

Preparation of a diagnostic laboratory for accreditation

dc.contributor.advisorJandová, Kristýnacs
dc.contributor.authorMalík, Luděkcs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:18Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:18Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationMALÍK, L. Příprava diagnostické laboratoře pro akreditaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141575cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204794
dc.description.abstractV diplomové práci je popsán proces přípravy vybrané elektrotechnické laboratoře na akreditaci. Práce se zabývá i akreditačním systémem České republiky, jehož součástí je proces akreditace. V textu je také obsaženo shrnutí požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto požadavky laboratoř musí splnit, aby dosáhla akreditace. V návaznosti na obsah normy je zde uvedena i stručná rešerše metrologie. V práci je představena diagnostická laboratoř, pro kterou příprava k akreditaci probíhala. Součástí je i zhodnocení finanční rentability akreditace. Příprava k akreditaci v sobě zahrnuje zavádění nových postupů v laboratoři v souladu s požadavky normy, kontrolu stávajícího stavu, kontrolu a vytvoření řízené dokumentace laboratoře tak, aby odpovídala nově aktualizované normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Požadavkem laboratoře bylo vybrat software vhodného typu, který by vyhovoval akreditaci a pomohl laboratoři udržet v pořádku řízenou dokumentaci a metrologické procesy.cs
dc.description.abstractIn the diploma thesis, the process of preparation of the selected electrotechnical laboratory for accreditation is described. The thesis deals with the accreditation system of the Czech Republic, which also contains the process of an accreditation. The work contains a summary of requirements from the standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. A laboratory has to meet these requirements in order to receive accreditation. Following the content of the standard, the short research of metrology is also included. The diagnostic laboratory which is being prepared for accreditation is also introduced. Direct financial expenses of the accreditation are also included. The introduction of new procedures in the laboratory in accordance with requirements from standard, inspection of the present state, inspection and creation of the controlled laboratory documentation in a way to meet requirements from standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 are encompassed in the preparation for accreditation. The laboratory requires software of a suitable type to be selected, which suits accreditation and helps the laboratory maintain controlled documentation in order, as well as metrology processes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkreditacecs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectlaboratoř spínacích přístrojů CVVOZEcs
dc.subjectnorma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018cs
dc.subjectCAQcs
dc.subjectAccreditationen
dc.subjectmetrologyen
dc.subjectswitchgear laboratory CVVOZEen
dc.subjectstandard ČSN EN ISO/IEC 17025:2018en
dc.subjectCAQen
dc.titlePříprava diagnostické laboratoře pro akreditacics
dc.title.alternativePreparation of a diagnostic laboratory for accreditationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-07-10:23:01cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141575en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:18en
sync.item.modts2022.06.08 08:15:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePolsterová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise k obhajobě: 1. Jaké jsou celkové náklady na akreditaci? 2. Jakým způsobem předpokládáte stabilně průměrně 1 zakázku za měsíc? 3. Má laboratoř dostatečnou kapacitu pro zpracování např. tří zakázek za měsíc?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnická výroba a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record