Show simple item record

Dynamic metabolomic prediction from genetic variation

dc.contributor.advisorSchwarzerová, Janaen
dc.contributor.authorNemčeková, Petraen
dc.date.accessioned2022-06-09T06:52:34Z
dc.date.available2022-06-09T06:52:34Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNEMČEKOVÁ, P. Dynamická predikce metabolitů z genetické variace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204918
dc.description.abstractHordeum vulgare, tak ako mnoho ďalších plodín, trpí redukovaním genetickej rôznorodosti spôsobeným klimatickými zmenami. Preto je potrebné zlepšiť účinnosť jeho kríženia. Oblasť záujmu sa v poslednej dobe obracia na výskum nepriamych selekčných metód založených na výpočetných predikčných modeloch. Táto práca sa zaoberá dynamickou metabolomickou predikciou založenou na genomických dátach, ktoré pozostávajú z 33,005 jednonukleotidových polymorfizmov. Metabolomické dáta zahŕňajú 128 metabolitov 25 rodín Halle exotického jačmeňa. Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť metabolomické predikcie dynamických dát pomocou rôznych metód, ktoré boli vybrané na základe rôznych publikácií. Vytvorené modely napomôžu predikcii fenotypu alebo odhaleniu dôležitých vlastností rastliny Hordeum vulgare.en
dc.description.abstractHordeum vulgare, like many other crops, suffers from the reduction of genetic diversity caused by climate changes. Therefore, it is necessary to improve the performance of its breeding. Nowadays, the area of interest in current research focuses on indirect selection methods based on computational prediction modeling. This thesis deals with dynamic metabolomic prediction based on genomic data consisting of 33,005 single nucleotide polymorphisms. Metabolomic data include 128 metabolites belonging to 25 Halle exotic barley families. The main goal of this thesis is to create dynamic metabolomic predictions using different approaches chosen from relevant publications. The created models can be helpful for the prediction of phenotype or for revealing important traits of Hordeum vulgare.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenetická variáciaen
dc.subjectpolymorfizmusen
dc.subjectmetabolómen
dc.subjectmetabolomikaen
dc.subjectpredikčná modelovanieen
dc.subjectGenetic variationcs
dc.subjectpolymorphismcs
dc.subjectmetabolomecs
dc.subjectmetabolomicscs
dc.subjectprediction modellingcs
dc.titleDynamická predikce metabolitů z genetické variaceen
dc.title.alternativeDynamic metabolomic prediction from genetic variationcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-08-12:20:23cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142097en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.09 08:52:34en
sync.item.modts2022.06.09 08:14:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeWeckwerth, Wolframen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Červený, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Babula položil otázku, proč jste vybrala pro zpracování genom ječmene? Ing. Sedlář položil otázku, s jakými daty jste pracovala, v jakém byla formátu? Na jakém chromozomu se nachází uvedený gen? Mgr. Čejková položila otázku, vysvětlete, kde jste získala data, jsou získané při různých podmínkách? Ing. Ronzhina položila otázku, co je na Vaší metodě dynamického? Co jste použila na vstup predikce? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record