Show simple item record

Communication between PLC S7-1500 and relational database

dc.contributor.advisorŠtohl, Radekcs
dc.contributor.authorNovotný, Jiřícs
dc.date.accessioned2022-06-09T06:52:36Z
dc.date.available2022-06-09T06:52:36Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, J. Komunikace mezi PLC S7-1500 a relační databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142277cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204944
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá způsoby komunikace mezi PLC S7-1500 a databázovým systémem a je zaměřena primárně na možnosti přímé komunikace, tedy bez nutnosti použít dodatečný software. V práci jsou představena mnohá z dostupných řešení jak komerčních tak volně dostupných. Následně je věnována pozornost vlastnímu řešení přímé komunikace. Bude navrženo řešení a realizována jednoduchá aplikace demonstrující přímou komunikaci mezi PLC S7-1500 společnosti Siemens a databázovým systémem SQL Server společnosti Microsoft. Komunikace je postavena na komunikačním protokolu TDS. Realizovaná aplikace umožňuje přímou komunikaci s databází pomocí základních příkazů jazyka SQL. Toto řešení je konkurence schopné i s aktuálně nejpoužívanějšími způsoby nepřímé komunikace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the communication methods between the PLC S7-1500 and the database system and it focuses primarily on the possibilities of direct communication, i.e. without the need to use additional software. The thesis presents many of the available solutions, both commercial and freely available. Subsequently, attention is paid to the actual direct communication solution. A solution will be proposed and a~simple application will be implemented demonstrating direct communication between a~Siemens S7-1500 PLC and a Microsoft SQL Server database system. The communication is based on the TDS communication protocol. The implemented application allows direct communication with the database using basic SQL language commands. This solution is competitive with the most currently used indirect communication methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectS7-1500cs
dc.subjectTIA Portalcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectrelační databázecs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectMicrosoft SQL Servercs
dc.subjectTDS protokolcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectPLCen
dc.subjectS7-1500en
dc.subjectTIA Portalen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectrelational databaseen
dc.subjectSQLen
dc.subjectMicrosoft SQL Serveren
dc.subjectTDS protocolen
dc.subjectcommunicationen
dc.titleKomunikace mezi PLC S7-1500 a relační databázícs
dc.title.alternativeCommunication between PLC S7-1500 and relational databaseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-08-12:05:39cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142277en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.09 08:52:36en
sync.item.modts2022.06.09 08:13:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolek, Radovancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent dokončil svou prezentaci a provedl názornou demonstraci u reálného zařízení. Byly mu položeny následující dotazy: č.1-2: viz posudek oponenta. č.3: Čím je dán limit délky posílaného dorazu? č.4: Uvažoval jste využití i jiných standardních komunikací, například po TCP protokolu na úrovni htpp? č.5: Jaké procesory používají PLC od firmy SIEMENS? Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programKybernetika, automatizace a měřenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record