Wyświetlanie pozycji 1-20 z 328

 • On-line marketingová komunikace 

  Dobešová, Michaela
  Diplomová práce se věnuje návrhu vhodné online marketingové komunikace vybrané společnosti. Úvodem práce bude představena teoretická část zabývající se vymezení několika důležitých pojmů. Na ni navazuje analýza současného ...
 • Návrh nové strategie expanze na kazašský trh pro české společnosti, nabízející produkty v oblasti těžebního průmyslu. 

  Mináriková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové strategie expanze na trh Kazachstánu pro české firmy zabývající se výrobou těžební techniky. Teoretická část shrnuje poznatky z dosavadních studií a literatury a vybrané analytické ...
 • Návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na zahraniční trh 

  Franěk, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na polský trh pomocí growth hackingu a marketingového frameworku PAVORD. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů v ...
 • Interaktivní nástroj pro vytváření spustitelných BPMN workflow v platformě GPC 

  Havelka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou procesního modelování a její aplikaci při modelování workflow v rámci frameworku GPC. Konkrétně se zabývá návrhem a implementací modulu, který umožní uživatelům jednoduše ...
 • Investice do komodit prostřednictvím futures kontraktů 

  Králík, Patrik
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a komparaci vybraných komodit za účelem vytvoření investičního doporučení k diverzifikaci akciového portfolia hedgeového fondu. Teoretická část se zabývá problematikou spojenou s ...
 • Návrh využití modelu EFQM ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Dítě, Radovan
  Tato diplomová práce analyzuje výkonnost společnosti Mejzlik Propellers s.r.o. využitím Modelu EFQM. První část práce je zaměřena na teoretický popis měření výkonnosti a Modelu EFQM. V druhé části práce je hlavní pozornost ...
 • Modelování predikce bankrotu MSP v prostředí států V4 

  Suchánek, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci nového bankrotního modelu určeného pro malé a střední podniky v odvětví stavebního průmyslu v prostředí států Visegrádké čtyřky. První část práce je zaměřena na vymezení pojmů ...
 • Návrh komunikačního systému společnosti 

  Vavřík, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou implementací komunikačního systému. Nejprve popisuje teorii potřebnou pro zvládnutí návrhu a implementace a dále popisuje současný stav komunikačního systému v dané ...
 • Návrh mezinárodního marketingového mixu vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Diplomová práca je zameraná na návrh marketingového mixu pre vybranú spoločnosť, ktorá plánuje vstúpiť na zahraničný trh, na základe vykonanej analýzy súčasnej situácie. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Teoretická ...
 • Mezinárodní marketingová strategie vybraného podniku 

  Gálová, Sandra
  Diplomová práca sa zaoberá medzinárodnou marketingovou stratégiou expanzie českej firmy podnikajúcej v stavebnom priemysle. Záverečná práca je celkovo rozdelená na tri časti. Prvá časť práce poskytuje teoretické východiská ...
 • Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti 

  Břečka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje tématu auditu. Nejedná se ovšem o zpracování auditu u konkrétní společnosti, ale o přípravu vybrané společnosti na blížící se audit. Vybraným podnikem je v tomto případě Kovárna VIVA, a. s. ...
 • Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti 

  Nečasová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá návrhem úprav mezinárodní marketingové strategie pro zvolenou společnost. Cílem diplomové práce je návrh vytvoření nových pravidelných leteckých linek z mezinárodního Letiště Brno a.s. Diplomová ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Bartoš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. ...
 • Návrh marketingové komunikace pro vybranou společnost vstupující na zahraniční trh 

  Skotáková, Adéla
  Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti vstupující na zahraniční trh. Zabývá se analýzou a návrhem možností marketingové komunikace společnosti při expanzi a otevření nové pobočky společnosti v Rakousku.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Brodňanský, Erik
  Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému v konkrétnej spoločnosti, ktorý slúži na evidenciu odpracovaných hodín. Okrem samotného posúdenia systému sa venuje aj návrhom na jeho zmenu, postupu zavedenia, ...
 • Tvorba logistické koncepce se zaměřením na obchod v podnikatelském subjektu 

  Pavlišová, Nikola
  Na základě závěrů analýzy logistické koncepce a s využitím teoretických východisek jsou definovány návrhy ke změnám logistické koncepce a tím zlepšení průběhu zakázky ve společnosti XY, s.r.o. Diplomová práce je složena z ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zdražilová, Eva
  Tato práce se zabývá posouzením informačního systému určité společnosti, hledáním nedostatků aktuálního řešení a vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých částí, která povedou k zefektivnění práce a zkvalitnění stávajícího ...
 • Návrh a implementace podnikového informačního systému 

  Rešovský, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením, výberom a implementáciou informačného systému. V rámci práce sú najskôr predstavené teoretické východiská potrebné na pochopenie danej problematiky. V ďalšom kroku sú vykonané ...
 • Finanční plánování ve společnosti poskytující finanční služby 

  Zajacová, Natália
  Diplomová práca je zameraná na navrhnutie finančného plánu v podniku Partners Group Sk, ktorý je zameraný na poskytovanie finančno-poradenských služieb. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sú obsiahnuté ...
 • Metodika zabezpečení advokátní kanceláře 

  Veselý, Marek
  Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky a následné zabezpečení zařízení včetně ochrany dat pro advokátní kancelář. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu současného stavu společnosti, ze které vychází návrh ...