Now showing items 21-40 of 328

 • Metodika penetračního testování v průmyslových řídících systémech 

  Slabý, Patrik
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem metodiky penetračního testování průmyslových řídících systémů. Záměrem práce je přiblížit problematiku těchto systémů, jenž mají zcela jiné priority než systémy informačních technologií ...
 • Řešení kybernetické bezpečnosti a incident handlingu na FP VUT 

  Valtr, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu rámce pro řešení kybernetické bezpečnosti ve vybrané organizaci. První část představuje teoretická východiska nutná pro pochopení bezpečnostní situace v ČR a ve světě. Následná kapitola pak ...
 • Posouzení úrovně kybernetických rizik pomocí navrženého nástroje 

  Černoušek, Robin
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a stanovení současné úrovně zralosti kybernetické bezpečnosti a stanovení rizikových oblastí. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Šperka, Vojtěch
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh části informačního systému pro podnik zaměřený na telemarketingové služby. Navržená webová aplikace nabízí nové možnosti realizace klíčového prodejního procesu. V řešení jsou použity ...
 • Automatizace Red Teamu v KYPO cvičeních 

  Boháček, Milan
  Tato diplomová práce zkoumá možnost automatizace činností červeného týmu při tréninku v kybernetické aréně. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu v oblasti automatizace červeného týmu a penetračního testování a následně ...
 • Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Němec, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení stávající ekonomické situace společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a poskytnutí návrhů, které by mohly mít za následek zlepšení této ekonomické situace. Práce ...
 • Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Ponížil, David
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., na základě vybraných finančních ukazatelů, které jsou podrobeny statistickými predikcemi na následující dva hospodářské ...
 • Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Mucha, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace Šálek s.r.o. v letech 2013 až 2020. V teoretické části jsou popsány finanční ukazatele, časové řady, regresní a korelační analýza. Analytická část obsahuje výpočty ...
 • Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Baumrukrová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Česká zbrojovka a.s. v letech 2012 až 2020, a to na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím statistických metod. Teoretická ...
 • Posouzení finanční situace podniku s predikcí vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Marcinov, David
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CS-CONT s. r. o. a predikcí vybraných ukazatelů pomocí statistických metod. Teoretická část definuje vybrané finanční ukazatele a statistické metody jako jsou ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Cesnárik, Marcel
  Diplomová práca sa zameriava na výber a implementáciu nového informačného systému pre analyzovanú spoločnosť RWS a jeho konkrétny tým MTE. Po vypracovaní všetkých analýz spoločnosti a jeho súčasného stavu informačného ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Fialová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému a jeho následnou implementací do podniku. Pro pochopení daného tématu jsou představena teoretická východiska. Problematika je řešena zpracováním vybraných analýz k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Gašparovič, Dalibor
  Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav reportingového systému vo vybranej spoločnosti. Na základe analýz súčasného systému bude identifikovaný priestor na zlepšenie. Následne budú navrhnuté možné riešenia pre zefektívnenie ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Diviš, Jiří
  Tato diplomová práce se zaobírá optimalizací procesů v společnosti Alfa s.r.o. prostřednictvím zavedení informačního systému v oblasti řízení dokumentů. Východiskovým bodem pro návrhovou část tvoří zhodnocení současného ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Boček, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty americké společnosti Nucor Corporation výnosovou metodou, konkrétně metodou diskontovaných volných peněžních toků ke dni 31.12.2021. Práce stanovuje objektivizovanou hodnotu. ...
 • Pokročilá proxy pro penetrační testování 

  Válka, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vylepšení open-source proxy nástroje pro penetrační testování tlustých klientů. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první je zaměřena na základní teoretická východiska, na ...
 • Technické opatření pro zajištění informační bezpečnosti na podnikatelské fakultě 

  Kajan, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na návrh technických opatrení slúžiacich na docielenie informačnej bezpečnosti na Fakulte podnikateľskej, ktorá je súčasťou univerzity Vysoké učení technické v Brne. Návrh sa vo veľkej miere ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Malyjurek, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnost XYZ. Práce analyzuje současnou strukturu komunikačního mixu a on-line marketingové komunikace vybrané společnosti. Na základě dotazníkového šetření a ...
 • Aplikace docházkového systému pro zaměstnance 

  Filipovič, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace docházkového systému, jejím vytvořením a implementací ve vybrané firmě. Navržena je zároveň univerzálně pro prodej široké veřejnosti v rámci malých nebo středně velkých firem. ...
 • Organizační opatření pro zajištění informační bezpečnosti na podnikatelské fakultě 

  Mráz, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje analýze současného stavu a návrhu bezpečnostních opatření v rámci systému řízení bezpečnosti informací na fakultě podnikatelské, VUT v Brně. Navrhovaná bezpečnostní opatření berou v úvahu ...