Show simple item record

Employee Satisfaction and Motivation in the Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorHavlátová, Terezacs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:26Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:26Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHAVLÁTOVÁ, T. Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other139103cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205022
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá průzkumem a analýzou spokojenosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou na základě provedené literární rešerše představeny základní pojmy a faktory týkající se spokojenosti zaměstnanců, ze které vychází hlavní praktická část - kvantitativní výzkum s využitím techniky dotazníkového šetření. Návrhová část práce čerpá z analýzy a výsledků praktické části diplomové práce za účelem předložit doporučení ke zlepšení stávající situace spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of satisfaction of employees in selected manufacturing company. Theoretical part of this diploma defines basic concepts and factors of satisfaction of employees based on literary research which then proceeds to the main practical part – quantitative survey research. Proposal part of this diploma thesis comes from results of analysis in the practical part with a purpose to make recomandations and to improve current situation in selected manufacturing enterprise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectpracovní motivacecs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectpéče o zaměstnancecs
dc.subjectpracovní prostředícs
dc.subjectsatisfaction of employesen
dc.subjectwork motivationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectcare for employeesen
dc.subjectwork environmenten
dc.titleSpokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeEmployee Satisfaction and Motivation in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-15-13:11:14cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139103en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:37:53en
sync.item.modts2022.09.26 10:58:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJobánková, Lenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucí práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Jaká by byla prevence šikany, všech nežádoucích chování ve společnosti? Jsou nějaké možnosti, aby k tomuto problému vůbec nedocházelo? - zodpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D. - otázky k tabulce č.6 a č.7: Neměly by být ty četnosti v obou tabulkách stejné? Proč tomu tak není? Proč v Chí-kvadrátovém testu tlačíte na 1% a nikoliv na 5%? Jaká bude využitelnost relaxační místnosti, zejména ve výrobní oblasti? Kdy tuto místnost budou zaměstnanci využívat? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record